civilingeniør i bæredygtig byudvikling
Kandidatuddannelse

Sustainable Cities

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om de voksende urbane områders miljømæssige udfordringer, herunder ressourceforbrug og klimaforandringer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Sustainable Cities
Andre betegnelser:
Bæredygtig byudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om håndtering af klimaforandringer og miljømæssige problemer, og du lærer, hvordan omlægning af urbane infrastrukturer og systemer kan medvirke til såvel bæredygtig forandring af nutidens byer som udvikling af fremtidens byer.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet civilingeniør vil være inden for både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i enten regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen beskæftiger sig med bæredygtig forandring af vores byer. I fremtiden vil 70-80% af verdens befolkning bo i urbane områder, og der vil være behov for at håndtere ressourceforbrug, mobilitetsudfordringer, forsyning og infrastrukturer samt truende klimaforandringer.

Fremtidens byer

Du arbejder med indfrielse af FNs verdensmål i relation til bl.a. bæredygtig energi, klima, infrastruktur, rent drikkevand og bæredygtige samfund.

Formålet er - ud over bæredygtig forandring af nutidens byer - at skabe rammer for fremtidens byer, hvor de økonomiske, sociale og miljømæssige formål bliver integreret på nye måder, så man på en bæredygtig måde kan håndtere den stigende befolkningstilvækst i byerne.

Ingeniørmæssig tilgang til infrastruktur

Uddannelsen afdækker de ingeniørmæssige aspekter ved at fokusere på infrastrukturen inden for sektorerne energi, vand, mobilitet og ressourcer (affald) og vurderer de samfundsfaglige aspekter og synergier på tværs af sektorer. Du får desuden værktøjer til at kvantificere og analysere udfordringerne.

Praktik

Der er mulighed for ophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Sustainable Cities som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i by-, energi- og miljøplanlægning giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information