civilingeniør i bæredygtig byudvikling
Kandidatuddannelse

Sustainable Cities

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om de voksende urbane områders miljømæssige udfordringer, herunder ressourceforbrug og klimaforandringer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Sustainable Cities
Andre betegnelser:
Bæredygtig byudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om håndtering af klimaforandringer og miljømæssige problemer, og du lærer, hvordan omlægning af urbane infrastrukturer og systemer kan medvirke til såvel bæredygtig forandring af nutidens byer som udvikling af fremtidens byer.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet civilingeniør vil være inden for både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i enten regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen beskæftiger sig med bæredygtig forandring af vores byer. I fremtiden vil 70-80% af verdens befolkning bo i urbane områder, og der vil være behov for at håndtere ressourceforbrug, mobilitetsudfordringer, forsyning og infrastrukturer samt truende klimaforandringer.

Fremtidens byer

Du arbejder med indfrielse af FNs verdensmål i relation til bl.a. bæredygtig energi, klima, infrastruktur, rent drikkevand og bæredygtige samfund.

Formålet er - ud over bæredygtig forandring af nutidens byer - at skabe rammer for fremtidens byer, hvor de økonomiske, sociale og miljømæssige formål bliver integreret på nye måder, så man på en bæredygtig måde kan håndtere den stigende befolkningstilvækst i byerne.

Ingeniørmæssig tilgang til infrastruktur

Uddannelsen afdækker de ingeniørmæssige aspekter ved at fokusere på infrastrukturen inden for sektorerne energi, vand, mobilitet og ressourcer (affald) og vurderer de samfundsfaglige aspekter og synergier på tværs af sektorer. Du får desuden værktøjer til at kvantificere og analysere udfordringerne.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for ophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen By-, Energi- og Miljøplanlægning.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information