ingeniørbachelor i by-, energi- og miljøplanlægning
Kandidatuddannelse

Sustainable Cities

Kandidatuddannelsen handler om de voksende urbane områders miljømæssige udfordringer, herunder ressourceforbrug og klimaforandringer.

Fakta

Navn:
Sustainable Cities
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtig byudvikling
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om håndtering af klimaforandringer og miljømæssige problemer, og du lærer, hvordan omlægning af urbane infrastrukturer og systemer kan medvirke til såvel bæredygtig forandring af nutidens byer som udvikling af fremtidens byer.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet civilingeniør vil være inden for både det private og offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i enten regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen beskæftiger sig med bæredygtig forandring af vores byer. I fremtiden vil 70-80% af verdens befolkning bo i urbane områder, og der vil være behov for at håndtere ressourceforbrug, mobilitetsudfordringer, forsyning og infrastrukturer samt truende klimaforandringer.

Fremtidens byer

Du arbejder med indfrielse af FNs verdensmål i relation til bl.a. bæredygtig energi, klima, infrastruktur, rent drikkevand og bæredygtige samfund.

Formålet er - ud over bæredygtig forandring af nutidens byer - at skabe rammer for fremtidens byer, hvor de økonomiske, sociale og miljømæssige formål bliver integreret på nye måder, så man på en bæredygtig måde kan håndtere den stigende befolkningstilvækst i byerne.

Ingeniørmæssig tilgang til infrastruktur

Uddannelsen afdækker de ingeniørmæssige aspekter ved at fokusere på infrastrukturen inden for sektorerne energi, vand, mobilitet og ressourcer (affald) og vurderer de samfundsfaglige aspekter og synergier på tværs af sektorer. Du får desuden værktøjer til at kvantificere og analysere udfordringerne.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for ophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Cities foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

By-, energi- og miljøplanlægning

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som by- eller trafikplanlægger samt miljø- eller energikonsulent i regioner, kommuner eller private ingeniør- og energifirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information