civilingeniør i energiteknik
Kandidatuddannelse

Energy Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om energi inden for det termiske, elektriske og mekatroniske område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Energy Engineering
Andre betegnelser:
Energiteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi og kan efter eget valg specialisere dig inden for et af fagets områder.

Dine jobmuligheder vil fx være som udvikler, rådgiver eller leder i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi.

Du studerer udviklingen inden for det energitekniske område og brugen af alternative energikilder, fx vind, sol og biobrændsel.

Studieretninger

På kandidatuddannelsen specialiserer du dig inden for en af følgende seks studieretninger:

  • Brændselsceller og brintteknologi
  • Effektelektronik og elektriske drivsystemer
  • Elektriske anlæg og højspændingsteknik
  • Mekatronisk reguleringsteknik
  • Termisk energi og procesteknik
  • Vindmølleteknologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Energy Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problemorienteret og praktisk projektarbejde, holdundervisning og laboratorieforsøg.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i energi. Læs mere i UG-artiklen Energi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for alle former for virksomheder eller erhverv, der vedrører energi. Det kan være lige fra planlægningen af fremtidens energisystemer til produktionen og forbruget af energi.

Du kan bl.a. komme til at arbejde inden for projektering, udvikling og ledelse i fx energiforsyningsselskaber, elektroteknik- og rådgivende virksomheder samt vindmølle-, maskin- og procesindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information