civilingeniør i energiteknik
Kandidatuddannelse

Energy Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om energi inden for det termiske, elektriske og mekatroniske område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Energy Engineering
Andre betegnelser:
Energiteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi og kan efter eget valg specialisere dig inden for et af fagets områder.

Dine jobmuligheder vil fx være som udvikler, rådgiver eller leder i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi.

Du studerer udviklingen inden for det energitekniske område og brugen af alternative energikilder, fx vind, sol og biobrændsel.

Studieretninger

På kandidatuddannelsen specialiserer du dig inden for en af følgende seks studieretninger:

  • Brændselsceller og brintteknologi
  • Effektelektronik og elektriske drivsystemer
  • Elektriske anlæg og højspændingsteknik
  • Mekatronisk reguleringsteknik
  • Termisk energi og procesteknik
  • Vindmølleteknologi

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem problemorienteret og praktisk projektarbejde, holdundervisning, laboratorieforsøg og praktik virksomhedsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Energy Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Energy Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i energi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i energi
  • Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for alle former for virksomheder eller erhverv, der vedrører energi. Det kan være lige fra planlægningen af fremtidens energisystemer til produktionen og forbruget af energi.

Du kan bl.a. komme til at arbejde inden for projektering, udvikling og ledelse, både nationalt og internationalt. Eksempler på typer af virksomheder og erhverv er energiforsyningsselskaber, elektroteknik- og rådgivende virksomheder samt vindmølle-, maskin- og procesindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information