civilingeniør i energiteknologi
Kandidatuddannelse

Energisystemer

Uddannelsen giver et solidt forskningsbaseret fundament til løsning af samfundets udfordringer med den grønne omstilling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energisystemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om analyse af eksisterende og nye energiteknologier og deres samspil i energisystemet. Du kan vælge specialisering, hvor fokus er på energisystemet, eller inden for energiinformatik, hvor fokus er på digitaliseringen af energisektoren.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger eller produkter inden for energisystemer eller energiinformatik, afhængigt af din specialisering.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kan du vælge mellem to specialiseringsprofiler: Energisystemer eller energiinformatik.

Energisystemer

Du arbejder med analyse og integration af eksisterende og nye energiteknologier som fx vindmøller, kraftværker på biomasse, solceller og brændselsceller. Du arbejder med modellering, optimering og regulering af energiprocesser og energisystemer, ressourceøkonomi og lovgivning.

Energiinformatik

Du arbejder med den aktuelle intense digitalisering af energisektoren. Digitaliseringen giver nye muligheder for intelligent balancering af vedvarende energiproduktion og -forbrug. Du arbejder med programmering, kunstig intelligens, dataanalyse, system-modellering og simulering, informationssystemer, innovation og digitale forretningsmodeller.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter inden for energiteknologiområdet.

Job inden for rådgivning

Du vil også kunne arbejde som rådgiver for private firmaer eller offentlige myndigheder, der arbejder med tilladelser, sikkerhedsregler og administration af energi, klima og miljø.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information