kandidat i geografi
Kandidatuddannelse

Geography

På uddannelsen lærer du at afdække samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processers betydning for vores levevilkår.

Fakta

Navn:
Geography
Andre betegnelser:
Geografi og geoinformatik, Geografi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På geografi studerer du de fysiske kræfter, der former vores jord, og konsekvenserne af menneskers samspil med jorden i såvel et lokalt som et globalt perspektiv.

Du kan læse en bred uddannelse i geografi, eller du kan specialisere dig inden for fx naturgeografi, miljøgeografi, samfundsgeografi eller geoinformatik.

Kandidatuddannelsen giver jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer, bl.a. inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i geografi beskæftiger du dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer og byplanlægning.

Det kan også være udvikling og fattigdom i det globale syd samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geography.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier.

Du kan supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Geography foregår i:

KU, AAU og RUC udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Geografi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både offentlige forvaltning og private konsulentfirmaer. Inden for offentlig forvaltning kan du eksempelvis arbejde med by- og miljøplanlægning, eller du kan rådgive om erhvervsudvikling i en kommune eller en region.

Inden for private konsulentfirmaer kan du eksempelvis arbejde med it og rådgivning om større miljøprojekter. Du kan også arbejde med udviklings- og miljøprogrammer i det globale syd i en international eller dansk udviklingsorganisation.

Pædagogikum

Geografi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du geografi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information