civilingeniør i landinspektørvidenskab
Kandidatuddannelse

Surveying, Planning and Land Management

På denne kandidatuddannelse arbejder du videre med din viden fra bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne.

Fakta

Navn:
Surveying, Planning and Land Management
Andre betegnelser:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for et af tre fagområder, der handler om opmåling og kortlægning, arealforvaltning og planlægning samt geoinformatik.

Som færdiguddannet kandidat i landinspektørvidenskab kan du afhængigt af din specialisering finde jobmuligheder i offentlige forvaltninger, i landinspektørfirmaer samt i ingeniør- og rådgivningsfirmaer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Landinspektører beskæftiger sig med små og store forandringer af samfundet i forholdet 1:1.

By, land og natur

Du kan fx arbejde med realiseringen af lokalplaner for nye bydele eller i forbindelse med regulering af landbrugsjord, der skal blive til nye bæredygtige ejendomme med landbrug, natur og rekreative anlæg. Det kan også være i relation til naturgenopretning med henblik på at beskytte og forbedre vores natur og vandmiljø.

Uddannelsen kombinerer viden om matematik og teknologi med jura og design og er både teoretisk og praktisk.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.geom. eller cand.tech. afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse. 

Uddannelsens engelske titel afhænger af din bachelorbaggrund. Med en bachelor i landinspektørvidenskab bliver du Master of Science in Surveying, Planning and Land Management. Med en anden bachelor, fx i geografi, bliver du Master of Science in Technology in Surveying and Planning.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde om faglige emner. På de fleste semestre er studietiden ligeligt fordelt mellem kurser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Surveying, Planning and Land Management foregår i:

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Landinspektørvidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Landinspektører fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for private landinspektørfirmaer, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer samt offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder.

I en landinspektørpraksis arbejder du typisk med at opmåle bl.a. grunde, veje og bygninger, lige som du rådgiver kunderne, som både kan være privatpersoner, firmaer og offentlige kontorer.

Det private område

I private ingeniør- og rådgivningsfirmaer arbejder du fx med opmåling, fotogrammetri (dvs. kortlægning ved hjælp af fly- og satellitfotos), ledningsregistrering, offshoreopgaver eller byplanlægning.

Det offentlige område

I det offentlige arbejder du med planlægning og med administration af en række love, som handler om miljø og fysisk planlægning, samt med større kortlægningsopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.