civilingeniør i landinspektørvidenskab
Kandidatuddannelse

Surveying, Planning and Land Management

Du lærer at udforme fremtidens byer og udvikle nye løsninger inden for klimatilpasning og naturgenopretning.

Fakta

Navn:
Surveying, Planning and Land Management
Andre betegnelser:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for opmålings- og kortlægningsmetoder, geoinformatik og geografisk informationsteknologi. Du lærer bl.a. at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi.

Som færdiguddannet landinspektør har du karrieremuligheder i Danmark eller i udlandet – typisk som ansat i et større ingeniør- eller rådgivningsfirma.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du har fokus på fag som jura, matematik og teknologi og får kvalificeret viden om bæredygtighed, lovgivning og byplanlægning fra et teknisk perspektiv.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig inden for et af tre fagområder:

  • Positionering og kortlægning, hvor du lærer om statistiske koncepter, kortlæsningsteknologier og dataindsamling
  • Arealforvaltning og planlægning, hvor du går i dybden med strategidannelse og konkrete problemstillinger i relation til byplanlægning
  • Geoinformatik, hvor du fokuserer på design, udvikling og implementering af de nyeste teknologier til at analysere geografisk information

Titel

Du får titlen cand.geom. i landinspektørvidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Surveying, Planning and Land Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde om faglige emner. På de fleste semestre er studietiden ligeligt fordelt mellem kurser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Du har mulighed for at komme i praktik og på udlandsophold i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Surveying, Planning and Land Management foregår i:

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Landinspektørvidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Landinspektører fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for private landinspektørfirmaer, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer samt offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder.

I en landinspektørpraksis arbejder du typisk med at opmåle bl.a. grunde, veje og bygninger, lige som du rådgiver kunderne, som både kan være privatpersoner, firmaer og offentlige kontorer.

Det private område

I private ingeniør- og rådgivningsfirmaer arbejder du fx med opmåling, fotogrammetri (dvs. kortlægning ved hjælp af fly- og satellitfotos), ledningsregistrering, offshoreopgaver eller byplanlægning.

Det offentlige område

I det offentlige arbejder du med planlægning og med administration af en række love, som handler om miljø og fysisk planlægning, samt med større kortlægningsopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.