Foto af Kort- og landmålingstekniker
Job

Kort- og landmålingstekniker

En kort- og landmålingstekniker laver målinger af terræn, bearbejder data og udformer kortmateriale. Det kræver et solidt geografisk kendskab og evner for matematik og it.

Fakta

Arbejdssteder:
Landinspektører, Arkitekter, Entreprenører, Luftfotofirmaer, Tekniske forvaltninger, Kort- og Matrikelstyrelsen, Post Danmark
Stillingsbetegnelser:
Kort- og landmålingstekniker, Opmålingsassistent

Ingeniører og arkitekter gør brug af kort- og landmålingsteknikernes resultater, når de skal anlægge veje eller konstruere bygninger. Det er derfor vigtigt, at målinger er lavet med præcision og nøjagtighed.

Som kort- og landmålingstekniker er du typisk ansat i virksomheder, hvor du har forskellige landmålings- og kortopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af landmåler
Pletskud - Landmåleren har afsat den 4 km lange tunnel med en præcision inden for 5 centimeter.

Som kort- og landmålingstekniker beskæftiger du dig med opmåling og afsætning af bygninger og vejanlæg. Du opmåler og kortlægger fast ejendom, og du udarbejder og vedligeholder forskellige former for kortmateriale.

Hver gang, der skal opføres nyt byggeri eller fx anlægges veje eller andre trafikanlæg, skal der gennemføres en række grundige målinger på grunden eller i landskabet. Det er bl.a. her, du kommer ind i billedet. Ud over den almindelige anvendelse af by- og landkort bruger man specialkort til kommunikation og dokumentation.

Du skal have gode evner for it, matematik og tegning. Da en hel del af arbejdet foregår udendørs på alle årstider, skal du have et almindeligt godt helbred.

Mange kort- og landmålingsteknikere arbejder hos selvstændige landinspektører. De medvirker ved de tekniske, juridiske og økonomiske opgaver, når der planlægges og projekteres byggeri, trafikanlæg m.v. Opmålingen og afmærkningen i marken foregår som regel i arbejdsgrupper under ledelse af kort- og landmålingsteknikere.

Til målearbejdet bruger du særlige vinkel-, højde- og længdemåleinstrumenter eller meget følsomme instrumenter, som kan måle med stor nøjagtighed på grundlag af tilbagekastede lys- eller radiobølger. Opmålingen kan også foregå på baggrund af observationer fra satellitter.

På kontoret udarbejder du kort i målforhold, som er afhængige af formålet, og du laver beregninger ud fra arbejdet i marken. Du udarbejder også attester og indberetninger til offentlige myndigheder.

Kort- og landmålingsteknikere ansat i stat eller kommune har lignende opgaver. Men her er det ikke ualmindeligt også at sidde med mere administrative opgaver, der fx medfører både skriftlig og mundtlig kommunikation med borgerne.

Geografiske informationssystemer er et voksende arbejdsområde for kort- og landmålingsteknikere. Geografiske data bliver indsamlet og bearbejdet til kort, der kan bruges til overskuelig kommunikation. Fx bruger man specialkort i tidsskrifter, i vejvisere og en lang række sammenhænge på internettet.

Andre og sjældnere opgaver for kort- og landmålingsteknikere er fx opmåling til søs eller i forbindelse med arkæologiske udgravninger.

Arbejdsplads

Kort- og landmålingsteknikere arbejder i opmålingsfirmaer, hos arkitekter og rådgivende ingeniører, entreprenører og luftfotofirmaer.

De kan også ansættes i offentlige institutioner, fx kommuners tekniske forvaltninger, Geodatastyrelsen, Søfartsstyrelsen, Vejdirektoratet, DSB, Banedanmark og el-selskaber.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Landinspektørassistent38.779 kr.38.108 kr.38.027 kr.
Landmåler32.862 kr.37.739 kr.-
Matrikeltegner31.444 kr.32.019 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne er generelt gode, men varierer afhængigt af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der findes efteruddannelseskurser for kort- og landmålingsteknikere inden for området Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg. Også Kort- og Landmålingsteknikernes Forening formidler efteruddannelse.

Desuden findes der en række masteruddannelser.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
www.bygud.dk

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
www.kl-f.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.