job og arbejdsmarkedet i Danmark

Arbejde med kort, matrikel og opmåling

I forbindelse med bygning af veje og broer eller anlæggelse af boligområder er det nødvendigt at lave detaljerede målinger af terrænet.

Man benytter moderne teknisk udstyr til opmålingen, og resultaterne af de forskellige beregninger bliver ført ind på særlige kort.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.