erhvervsakademiuddannelsen til kort- og landmålingstekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Kort- og landmålingstekniker

Som kort- og landmålingstekniker beskæftiger du dig med at opmåle landskabet, blandt andet ved hjælp af droner, inden der fx skal bygges broer, tunneller eller veje.

Fakta

Navn:
Kort- og landmålingstekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du grundlæggende tekniske færdigheder, bl.a. at bruge de særlige måleinstrumenter som branchen benytter.

Opmålingsarbejdet resulterer i udarbejdelse af forskellige typer af kort, som kan bruges af dem, der skal bygge i terrænet eller på et nærmere fastlagt grundareal.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at indsamle og håndtere geografiske data fra opmålinger, som du efterfølgende bearbejder på computeren ved hjælp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

Du lærer at planlægge, udføre og registrere opmåling på en byggeplads, lige som du kan varetage opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

Uddannelsen varer to år og består af obligatoriske uddannelseselementer, en kortere praktikperiode, valgfrie elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Alment, hvor du arbejder med fag som kommunikation, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, informationsteknologi, talforståelse/matematik samt fremmedsprog
 • Virksomheden, herunder virksomhedsdrift, administration og retsforhold
 • Produktion, herunder kort- og dataproduktion, præsentation af geografiske informationer, projektstyring, og kvalitetssikring
 • Projektering, herunder fysisk planlægning, matrikulær sagsbehandling og projektstyring
 • Registrering, herunder at planlægge, udføre og registrere opmåling på en byggeplads

De valgfri elementer består af et specialeforløb, hvor du skal vælge professionsretning. Mulige retninger er: kortteknik eller landmålingsteknik.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, som danner grundlag for den afsluttende eksamen.

Undervisningen veksler mellem kursusarbejde, projektarbejde og traditionel klasseundervisning, og der bliver lagt stor vægt på, at teorien hele tiden bliver afprøvet i praksis.

Uddannelsen giver adgang til titlen kort- og landmålingstekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Surveying and Mapping.

Uddannelsen foregår i København og Horsens.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer (bygge og anlæg), træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelse eller vvs-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal søge optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen, da det første år er fælles med denne uddannelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en erhvervsakademiuddannelse til kort- og landmålingstekniker har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde hos praktiserende landinspektører eller være tilknyttet en offentlig forvaltning.

Mere uddannelse

Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker giver bl.a. adgang til bygningskonstruktørudddannelsen. Du har også mulighed for at uddanne dig på deltid via en relevant diplomuddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Arkitekter og rådgivende ingeniørfirmaer dækker primært over landinspektørvirksomheder, hvor langt de fleste nyuddannede ansættes.

En del beskæftiges i det offentlige eller i forsyningsselskaber.

Kategorien Andre omfatter ca 50 brancher med lidt eller ingen tilknytning til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Søren Værnstrøm på 35 år er uddannet som kort- og landmålingstekniker. Uddannelsen har ført ham...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.