erhvervsakademiuddannelsen til kort- og landmålingstekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Kort- og landmålingstekniker

På uddannelsen lærer du at opmåle landskaber, blandt andet ved hjælp af droner, inden der fx skal bygges broer, tunneller eller veje.

Fakta

Navn:
Kort- og landmålingstekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du grundlæggende tekniske færdigheder, bl.a. i at bruge de særlige måleinstrumenter som branchen benytter.

Opmålingsarbejdet resulterer i udarbejdelse af forskellige typer af kort, som kan bruges af dem, der skal bygge i terrænet eller på et nærmere fastlagt grundareal.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at indsamle og håndtere geografiske data fra opmålinger, som du efterfølgende bearbejder på computeren ved hjælp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

Du lærer at planlægge, udføre og registrere opmåling på en byggeplads, ligesom du kan varetage opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

Uddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 65 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 25 ECTS, praktik på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Kommunikation og samarbejde: Kommunikation og formidling i relation til kunder samt eksterne og interne samarbejdspartnere. Du lærer også om brug af informations- og kommunikationsteknologier, organisering af samarbejde med fokus på faglig udvikling, samt kulturforståelse og samarbejde i en international kontekst
 • Produktion: Produktion, præsentation og kvalitetssikring af geodataprodukter og af geografiske informationssystemer, samt databehandling og klassificering af geodata indsamlet ved scanning, fotogrammetri og lignende metoder. Du lærer også om brugen af de digitale teknologier, der anvendes til bearbejdning og præsentation af stedbestemte informationer
 • Projektering: Ejendomsdannelse, matrikulær sagsbehandling og juridisk byggemodning. Du lærer også om planlægning af processer, innovationsmetoder, entreprenørskab, organisation og projektstyring
 • Registrering og afsætning: Opmåling og indsamling af stedbestemte data, samt afsætning ved matrikulære og bygge- og anlægsopgaver. Der fokuseres på landmåling, kvalitetssikring og projektstyring. Du lærer også om brugen af instrumenter og teknologier, der anvendes til indsamling af geodata, samt anvendt matematik, geodæsi og talforståelse ved beregning af geodata

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktik

Praktikperioden foregår i en offentlig eller privat virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kursusarbejde, projektarbejde og traditionel klasseundervisning, og der bliver lagt stor vægt på, at teorien hele tiden bliver afprøvet i praksis.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København og Horsens.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen kort- og landmålingstekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Surveying and Mapping.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer (bygge og anlæg), træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelse eller vvs-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)7,45,4

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en erhvervsakademiuddannelse til kort- og landmålingstekniker har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde hos praktiserende landinspektører eller være tilknyttet en offentlig forvaltning.

Mere uddannelse

Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker giver bl.a. adgang til professionsbachelorudddannelsen til bygningskonstruktør.

Du har også mulighed for at efteruddanne dig på deltid via en relevant diplomuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Søren Værnstrøm på 35 år er uddannet som kort- og landmålingstekniker. Uddannelsen har ført ham...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.