Erhvervsakademiuddannelse

Kort- og landmålingstekniker

På uddannelsen lærer du at opmåle landskaber, bl.a. ved hjælp af droner, inden der bygges broer, tunneller og veje.

Fakta

Navn:
Kort- og landmålingstekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får grundlæggende tekniske færdigheder, bl.a. i at bruge de særlige måleinstrumenter som branchen benytter.

Du lærer også at udarbejde forskellige typer af kort på baggrund af opmålingsarbejdet, som kan bruges af dem, der skal bygge.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde i fx rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder.

 

Foto: Getty Images

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at indsamle og håndtere geografiske data fra opmålinger, som du efterfølgende bearbejder ved hjælp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

Du lærer at planlægge, udføre og registrere opmålinger på en byggeplads samt opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg.

Fagområder

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fagområder:

 • Kommunikation og samarbejde: Du lærer bl.a. om kommunikation med kunder og samarbejdspartnere, informations- og kommunikationsteknologier, kulturforståelse og internationalt samarbejde
 • Produktion: Du lærer bl.a. om produktion, præsentation og kvalitetssikring af geodataprodukter og af geografiske informationssystemer. Du får også viden om digitale teknologier, der anvendes til bearbejdning og præsentation af information og data
 • Projektering: Du lærer bl.a. om projektstyring, planlægning af processer, innovation, entreprenørskab og organisation
 • Registrering og afsætning: Du lærer bl.a. om opmåling og indsamling af data. Du får viden om landmåling og kvalitetssikring samt brugen af instrumenter og teknologier, der anvendes til indsamling af geodata

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver titlen kort- og landmålingstekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Surveying and Mapping.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kursusarbejde, projektarbejde og traditionel klasseundervisning. Der bliver lagt stor vægt på, at teorien hele tiden bliver afprøvet i praksis.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen. Praktikperioden foregår i en offentlig eller privat virksomhed.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamensprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og Engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Vvs-uddannelsen og snedkeruddannelsen giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens og København. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde hos praktiserende landinspektører eller i en offentlig forvaltning.

Mere uddannelse

Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker giver adgang til professionsbachelorudddannelsen til bygningskonstruktør.

Læs mere her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Søren Værnstrøm på 35 år er uddannet som kort- og landmålingstekniker. Uddannelsen har ført ham...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.