erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser er videregående uddannelser, der kan vare 1½ til 2½ år. Mange erhvervsakademiuddannelser varer 2 år og har et omfang af 120 ECTS.

Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Man kan blive optaget med enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Har man taget en faglig uddannelse, kan en erhvervsakademiuddannelse derfor være et godt bud på en videreuddannelse.

På enkelte uddannelser udbydes nogle af fagene som enkeltfag.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...