erhvervsakademiuddannelser

Bio- og laboratorietekniske område

Her finder du uddannelser, der handler om så forskellige ting som fødevarer, kemiske produkter, jordbrug og gartneri.

En af uddannelserne retter sig mod laboratoriearbejde, hvor du analyserer, kontrollerer og kvalitetssikrer.

Andre giver viden om produktionsprocesser i industrien og lærer dig at planlægge og rådgive i forbindelse med en produktion.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...