uddannelsen til jordbrugsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

Som jordbrugsteknolog får du kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Uddannelsen er specialiseret i fem studieretninger inden for områderne natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Jordbrugsteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger inden for jordbruget.

Undervisningen tager afsæt i et tæt samarbejde med de virksomheder og den branche, man efterfølgende ansættes inden for. Der arbejdes gennem studiet med større opgaver, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. På den sidste del af uddannelsen er der praktik og afsluttende projekt.  

Du vil kunne arbejde med opgaver inden for fx rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning.
 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og garteneri. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være tre til fem faglige besøg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer. 

Uddannelsens studieretninger

 • Miljø og natur: Du beskæftiger dig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder samt natur og miljøforvaltning. Du udvikler din evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Desuden behandles emner om drikkevandsbeskyttelse, jordforurening og vandområder. Du lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til natur- og miljøbeskyttelse. 
 • Landskab og anlæg: Du lærer om grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS og AutoCAD. Du lærer også at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i bynære grønne områder og at lede udførelse af anlægsprojekter i private og offentlige virksomheder. 
 • Planteproduktion: Der er fokus på jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.
 • Husdyrproduktion: Du lærer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse: Du beskæftiger dig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, og du lærer at analysere og udvikle konkrete landbrugsøkonomiske løsningsforslag.

50 procent af uddannelsen foregår på studieretningen. 25 procent er fællesfag som forretningsforståelse, formidling, metode og ledelse. De sidste 25 procent er praktik og afslutningsprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af holdundervisning og projekter, der ofte tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som en virksomhed ønsker hjælp til at løse. Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus. Vær opmærksom på, at visse studieretninger ikke udbydes alle steder. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt. 

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En erhvervsuddannelse som dyrepasser (trin 2), anlægsgartner (trin 2), produktionsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin 2), gartner (trin 2), greenkeper (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2) eller landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Jordbrugsteknolog retter sig via de fem studieretninger mod forskellige brancher. Inden for hver branche vil du kunne få flere typer af job. Det kan fx være inden for ledelse, rådgivning, planlægning og undervisning, eller det kan være inden for indkøb, produktion, salg og service.

Mere uddannelse

Som jordbrugsteknolog kan du videreuddanne dig ved at tage en overbygningsuddannelse:

Du kan også tage den teknologiske diplomuddannelse parkvirksomhed TD.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.