uddannelsen til jordbrugsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan vælge studieretning inden for områder som natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Jordbrugsteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger inden for jordbruget.

Du vil kunne arbejde med opgaver inden for rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrug, miljø og natur.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse praksisnære problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg, samt jordbrugsproduktion. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være 3 til 5 faglige besøg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer. Undervisningen er en blanding af holdundervisning og projekter, der ofte tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som en virksomhed ønsker hjælp til at løse.

Uddannelsen er opdelt i 5 studieretninger:

 • Miljø og natur
 • Landskab og anlæg
 • Planteproduktion
 • Husdyrproduktion
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse

På alle studieretninger behandler fællesfag emner inden for forretningsforståelse, formidling, metode og ledelse. Fællesfagene udgør 25 % af uddannelsen. Den resterende del af uddannelsen foregår på studieretningerne.

De enkelte studieretninger behandler i korte træk nedenstående emner:

Natur og Miljø beskæftiger sig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder, samt natur og miljøforvaltning. Du udvikler din evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Desuden behandles emner om drikkevandsbeskyttelse, jordforurening og vandområder. Du lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til natur- og miljøbeskyttelse. 

Landskab og Anlæg beskæftiger sig med grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS, og AutoCAD. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i bynære grønne områder og at lede udførelse af anlægsprojekter i private og offentlige virksomheder.

Planteproduktion beskæftiger sig med jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.

Husdyrproduktion beskæftiger sig med mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.

Jordbrugsøkonomi og ledelse beskæftiger sig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer og du lærer at analysere og udvikle konkrete landbrugsøkonomiske løsningsforslag.

 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus. Vær opmærksom på, at visse studieretninger ikke udbydes alle steder. Tjek på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt. 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En erhvervsuddannelse som dyrepasser (trin 2), anlægsgartner (trin 2), produktionsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin 2), gartner (trin 2), greenkeper (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2) eller landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Der er ikke vinteroptag.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)4,7AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,3AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som jordbrugsteknolog vil du kunne få job inden for ledelse, rådgivning, planlægning og undervisning inden for landbrug og gartneri. Den offentlige forvaltning, som kommuner og styrelser, er også en mulig arbejdsplads, fx som  miljømedarbejder/sagsbehandler. Også alle de virksomheder, der knytter an til det primære jordbrug, har brug for jordbrugsteknologer. Det kan være inden for indkøb, produktion, salg, formidling, ledelse og service.

Mere uddannelse

Som jordbrugsteknolog kan du videreuddanne dig ved bl.a. at tage en overbygningsuddannelse som professionsbachelor i innovation og entrepreneurship og professionsbachelor i jordbrug. Hvis du har studieretning i landskab og anlæg, kan du videreuddanne dig som urban landskabsingeniør og få merit for dele af uddannelsen. Du kan også tage en af de teknologiske diplomuddannelser, kaldet parkvirksomhed TD.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.