Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

På uddannelsen lærer du at analysere og rådgive om biologiske og økonomiske problemstillinger inden for jordbruget.

Fakta

Navn:
Jordbrugsteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion (landbrug eller gartneri), husdyrproduktion (kvæg, gris, hest) eller jordbrugsøkonomi og ledelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde med opgaver inden for fx rådgivning, naturforvaltning, ledelse, salg og undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og gartneri. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. 

Studieretninger

 • Natur og miljø: Du beskæftiger dig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder samt natur og miljøforvaltning
 • Landskab og anlæg: Du lærer om grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS og AutoCAD
 • Planteproduktion: Der er fokus på jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi
 • Husdyrproduktion: Du lærer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi inden for fx heste-, svine- og kvægproduktion
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse: Du beskæftiger dig med økonomistyring, finansiering, strategi, forretningsudvikling, ledelse og skat

Titel

Uddannelsen giver titlen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Undervisning

Undervisningen er en blanding af holdundervisning og projekter, der ofte tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som en virksomhed ønsker hjælp til at løse. 

Praktik

Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Hvis du er uddannet produktionsgartner eller væksthusgartner, har du også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Vær opmærksom på, at visse studieretninger ikke udbydes alle steder. 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Jordbrugsteknolog retter sig via de fem studieretninger mod forskellige brancher. Inden for hver branche vil du kunne få flere typer af job. Det kan fx være inden for ledelse, rådgivning, planlægning og undervisning, eller det kan være inden for indkøb, produktion, salg og service.

Mere uddannelse

Som jordbrugsteknolog kan du videreuddanne dig ved at tage en overbygningsuddannelse:

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 708 af 9. juni 2023.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.