naturvejleder arbejder i skoven
Job

Naturvejleder (job)

Som naturvejleder skaber du gode naturoplevelser og formidler viden om dansk natur til børn, unge og voksne.

Fakta

Arbejdssteder:
Naturstyrelsen, naturcentre, nationalparker, kommuner og interesseorganisationer.
Stillingsbetegnelse:
Naturvejleder

En naturvejleder er først og fremmest formidler. Oftest foregår din formidling på ture i skoven, på engen eller ved hav og vandløb.

Din rolle er at øge kendskabet til Danmarks natur og inspirere deltagere til at bruge naturen. 

Naturvejledere arbejder i kommuner, naturcentre, skoler, nationalparker, museer, foreninger eller som selvstændige.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som naturvejleder færdes du i naturen med mennesker, der har vidt forskellig baggrund, viden og alder. Din opgave er at skabe spændende naturoplevelser, som giver deltagerne øget viden og forståelse for plante- og dyreliv og inspirerer flere til at bruge naturen.

Friluftsliv og sundhed

Dit arbejde kan også bestå i at arrangere naturaktiviteter, der bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer som ensomhed, stress og overvægt. Det kan fx være at arrangere vandreture eller at invitere til sanseoplevelser, der skaber ro og nærvær.

Projektledelse og samarbejde

En vigtig del af jobbet som naturvejleder er udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere egne projekter med naturvejledning som omdrejningspunkt. Som projektleder står du for hele projektet fra start til slut. Undervejs inddrager du relevante samarbejdspartnere, fx kommunale forvaltninger, foreninger og borgere.

Enkelte ture kan finde sted uden for normal arbejdstid, så du skal være indstillet på aften- og weekendarbejde.

Arbejdsopgaver

Naturvejlederens opgaver er blandt andet at:

  • planlægge og afholde aktiviteter i naturen for udvalgte målgrupper
  • komme med ideer til hvordan samfundsmæssige udfordringer, fx stress, ensomhed og overvægt, kan løses ved fælles aktiviteter i naturen
  • fungere som projektleder fra start til slut af et projekt, dvs. udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere egne projekter med naturvejledning som omdrejningspunkt
  • opsøge og skabe samarbejdsrelationer i lokalområdet og med kommuner, virksomheder, foreninger og andre relevante samarbejdspartnere

Arbejdssteder

Naturvejledere kan være ansat mange forskellige steder, fx i:

  • Kommuner (forvaltning, skoler, institutioner)
  • Naturstyrelsen
  • Naturcentre, nationalparker
  • Naturskoler
  • Interesseorganisationer
  • Enkelte tilbyder sig som private naturvejledere, der sælger forskellige former for ydelser, udflugter, undervisning mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Naturvejleder40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Du kan være naturvejleder på baggrund af mange forskellige uddannelser. Et typisk afsæt kan være en uddannelse inden for natur eller formidling, fx som biolog, lærer eller pædagog, som du supplerer med en efteruddannelse som naturvejleder. 

Læs mere om akademiuddannelsen i naturvejledning

Uddannelse på fuldtid

Der findes flere uddannelser på fuldtid, hvor du kan beskæftige dig med naturformidling, fx:

Se også listen over mulige uddannelser.

Mere uddannelse

Hvis du ønsker at arbejde med naturvejledning, allerede er ansat som naturvejleder eller arbejder med naturformidling som en del af dit job, har du forskellige muligheder for at efteruddanne/videreuddanne dig.

Akademiuddannelser

AMU-kurser

 

Få mere at vide

Video

Se tre eksempler på hvad en naturvejleder laver:

Naturvejledning Danmark

Naturvejledning Danmark er en forening for naturvejledere og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning.

Læs mere om Naturvejledning Danmark

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.