bacheloruddannelse i Naturressourcer
Bacheloruddannelse

Naturressourcer

Uddannelsen har fokus på bæredygtighed, og du lærer om de konsekvenser, som menneskets brug af naturens biologiske ressourcer har for natur og samfund.

Fakta

Navn:
Naturressourcer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer anvendt biologi med samfundsvidenskabelige perspektiver. Du får bl.a. mulighed for at lære om tekniske og biologiske aspekter inden for bæredygtig planteproduktion og miljøforvaltning, samt hvordan man samtænker politiske og økonomiske forhold med de biologiske og miljømæssige faktorer.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse inden for agronomi, naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a natur- og miljøforvaltning, rådgivning, undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i naturressourcer handler om, hvordan vi bedst arbejder i og med naturen.

På uddannelsen beskæftiger du dig med landbrug, planter, fødevarer, miljø, økologi, biodiversitet, klima og bæredygtighed. Samtidig lærer du, hvordan teori går hånd i hånd med praksis, og du arbejder med at finde løsninger på konkrete problemer.

På første studieår bliver du gennem et grundforløb introduceret til emner som økologi, jord, planter, naturforvaltning og biodiversitet.

Specialiseringer

Efter første studieår skal du vælge en af fire specialiseringer:

 • Plantevidenskab, hvor du arbejder med planteproduktion og fødevarer i land-, skov- og havebrug og får indsigt i, hvordan jord-, vand- og planteressourcer bruges mest bæredygtigt i fremtiden
 • Miljøvidenskab, hvor du arbejder med naturen i både stor og lille skala. Du får bl.a. viden om baggrunden for skadelige miljøpåvirkninger fra landbrug, skovbrug og klimaforandringer, samt hvordan disse problemer kan løses på en bæredygtig måde
 • Naturforvaltning, hvor du arbejder med vekselvirkningerne mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab i relation til naturen. Du får viden om de love og regler, der skal beskytte naturen, og om menneskets brug af naturen
 • Miljøøkonomi, hvor fokus er på hensigtsmæssig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer. Du lærer at regne på samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i fx miljølovgivning

Inden for hver specialisering er der en række valgfrie kurser, der giver dig mulighed for selv at sætte præg på din uddannelse.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder også meget i laboratoriet med relevante og aktuelle cases eller projekter.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i naturressourcer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og forskning i landbrugssektoren, fødevareindustrien eller i biotek- og medicinalvirksomheder. Eller du kan få job som rådgiver i Landbrugets Rådgivningstjeneste, i et ingeniørfirma, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer.

Andre arbejder som konsulenter i kommuner, regioner, ministerier og styrelser eller i private organisationer inden for eksempelvis miljøbeskyttelse.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information