bacheloruddannelse i Naturressourcer
Bacheloruddannelse

Naturressourcer

En løsningsorienteret uddannelse om bæredygtighed , hvor du lærer om naturens biologiske ressourcer, samt hvilke konsekvenser det har for naturen og samfundet, når vi anvender dem.

Fakta

Navn:
Naturressourcer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer anvendt biologi med samfundsvidenskabelige perspektiver. Du får bl.a. mulighed for at lære om tekniske og biologiske aspekter inden for bæredygtig planteproduktion og miljøforvaltning, samt hvordan man samtænker politiske og økonomiske forhold med de biologiske og miljømæssige faktorer.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse inden for agronomi, naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi. Uddannelser som disse giver dig jobmuligheder inden for bl.a natur- og miljøforvaltning, rådgivning, undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i naturressourcer handler om, hvordan vi bedst arbejder i og med naturen. På uddannelsen beskæftiger du dig med landbrug, planter, fødevarer, miljø, økologi, biodiversitet, klima og bæredygtighed. Samtidig lærer du, hvordan teori går hånd i hånd med praksis, og du arbejder med at finde løsninger på konkrete problemer. Uddannelsen er naturvidenskabelig, men rummer samfundsvidenskabelige elementer.

På første studieår bliver du gennem et grundforløb introduceret til emner som jord, planter, naturforvaltning og biodiversitet. Efter første studieår skal du vælge en af fire specialiseringer:

 • Plantevidenskab, hvor du arbejder med planteproduktion og fødevarer i land-, skov- og havebrug og får indsigt i, hvordan jord-, vand- og planteressourcer bruges mest bæredygtigt i fremtiden
 • Miljøvidenskab, hvor du arbejder med naturen i både stor og lille skala. Du får bl.a. viden om baggrunden for skadelige miljøpåvirkninger fra landbrug, skovbrug og klimaforandringer, samt hvordan disse problemer kan løses på en bæredygtig måde
 • Naturforvaltning, hvor du arbejder med vekselvirkningerne mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab i relation til naturen. Du får viden om de love og regler, der skal beskytte naturen, og om menneskets brug af naturen
 • Miljøøkonomi, hvor fokus er på hensigtsmæssig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer. Du lærer at regne på samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i fx miljølovgivning

Inden for hver specialisering er der en række valgfrie kurser, der giver dig mulighed for selv at sætte præg på din uddannelse.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder også meget i laboratoriet med relevante og aktuelle cases eller projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder naturressourcer som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AOAO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i naturressourcer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i klimaforandringer, naturressourcer og udvikling, agronomi, naturforvaltning, biologi-bioteknologi, skovbrugsvidenskab og miljøvidenskab samt miljø- naturressourceøkonomi.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og forskning i landbrugssektoren, fødevareindustrien eller i biotek- og medicinalvirksomheder. Eller du kan få job som rådgiver i Landbrugets Rådgivningstjeneste, i et ingeniørfirma, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer. Andre arbejder som konsulenter i kommuner, regioner, ministerier og styrelser eller i private organisationer inden for eksempelvis miljøbeskyttelse.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.