bacheloruddannelse i geografi
Bacheloruddannelse

Geografi

Geografi handler om menneskets levevilkår og omgivelser - om globale miljøforandringer, naturressourceforvaltning, byplanlægning og udvikling i det globale syd.

Fakta

Navn:
Geografi
Andre betegnelser:
Geografi og geoinformatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombiner naturvidenskab med samfundsvidenskab. Du lærer således at bruge en tværfaglig tilgang i analysen af komplekse samfundsforhold som fx byudvikling eller fattigdomsbekæmpelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Geografi handler om samspillet mellem natur, kultur og samfund, dvs. hvordan de forskellige samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processer har betydning for vores omgivelser og levevilkår.

På uddannelsen arbejder du tværfagligt og får undervisning i både samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Du vil komme til at lære om bl.a. klimaforandringer, landskabsudvikling, fattigdomsbekæmpelse, miljøforvaltning, forurening og naturbeskyttelse og at finde løsninger på komplekse problemstillinger.

Du lærer at analysere og forstå relationer mellem natur, kultur og samfund og kommer til at studere alt fra klima og vindforhold, til hvordan mennesker lever sammen og organiserer deres verden.

Uddannelsen giver indsigt i såvel naturgeografi, herunder jordens fysiske struktur, som i samfundsgeografi og geografiske informationssystemer.

Du har mulighed for at supplere med støttefag inden for økonomi, forvaltning, projektledelse, fysik, matematik, statistik, geologi eller lignende. Der kan også være mulighed for et virksomhedsprojekt eller et studieophold i udlandet.

Vær opmærksom på, at uddannelsens indhold kan være forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og gruppe- og projektarbejde i form af ekskursioner, feltkurser og laboratoriearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet:

På RUC læses geografi i kombination med et andet bachelorfag. For at læse geografi og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUCs hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder uddannelsen med titlen geografi og geoinformatik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Uddannelsen består af et grundforløb på 1½ år og et specialiseringsforløb på 1½ år, hvor du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Generel profil, hvor du kan vælge mellem fire forskellige studieforløb eller selv sammensætte en tværfaglig profil
 • Gymnasierettet specialisering

KU udbyder også en kandidatuddannelse i geografi og geoinformatik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder geografi i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder indenfor dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i geografi og et andet bachelorfag.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for geografi på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder geografi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i geografi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,96,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i geografi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i geografi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling. Som geograf får du jobmuligheder både i Danmark og i udlandet, fx ved NGO’er og internationale organisationer. Der vil også være jobmuligheder inden for undervisning.

Geografi er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information