bachelor i landinspektørvidenskab
Bacheloruddannelse

Landinspektørvidenskab

Du lærer at forme fremtidens byrum og naturområder med fokus på mennesker og miljø.

Fakta

Navn:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På studiet får du viden om planlægning af by og land med plads til både mennesker, vedvarende energi og natur. Du bliver undervist i designmæssige, tekniske og geografiske fag og lærer bl.a., hvordan analyser af data kan bidrage til byplanlægningen.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du kan efterfølgende arbejde med bl.a. byplanlægning i offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder eller som teknisk rådgiver i ingeniørbranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at planlægge og rådgive om, hvordan arealer i byen og på landet kan forvaltes på en bæredygtig måde. Du vil fx arbejde konkret med, hvordan man udvikler en by eller bydel lige fra det overordnede strateginiveau over, hvor der skal være butikker og daginstitutioner, til hvordan man udformer en konkret ejendom.

Fagområder

Bacheloruddannelsen indeholder tre overordnede fagområder:

 • Fysisk planlægning og arealforvaltning, hvor du lærer om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer fx at planlægge boligområder og udarbejde juridisk holdbare planer. Du lærer også at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov, som knytter sig til et bestemt areal
 • Ejendomsdannelse, ejendomsøkonomi og ejendomsret, hvor du arbejder med de love, der regulerer anvendelsen af fast ejendom, bl.a. lovene om udstykning. Du lærer at rådgive andre i juridiske spørgsmål omkring fast ejendom
 • Opmåling og kortlægning, hvor du lærer at måle op og udarbejde kort ved hjælp af både traditionelle teknikker og moderne satellitbaserede metoder. En del af undervisningen er tilrettelagt som praktiske opgaver i marken.

I uddannelsen som helhed kommer du til at arbejde meget med it, herunder bl.a. geografisk systemteknologi og 3D-visualisering, som du lærer at benytte til beslutningsstøtte og som analyseværktøj.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor (BSc) i landinspektørvidenskab.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Projektarbejdet, der giver mulighed for at arbejde med virkelighedens problemstillinger, udgør ca. halvdelen af studietiden.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00 
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i landinspektørvidenskab foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO 
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Surveying, Planning and Land Management

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder indenfor mange forskellige områder, fx:

 • Ejendomsret og sikring af grundejerrettigheder
 • Opmåling, kortlægning og arealforvaltning
 • Planlægning af by og land
 • Geografiske informationssystemer
 • Naturgenopretning, kystsikring og lokalisering af grønne energiløsninger mv.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Arkitektarbejde, design og planlægning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information