folkemængde
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Social Sciences

Uddannelsen giver dig international og tværfaglig samfundsvidenskabelig viden og specialisering i et eller to bachelorfag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Social Sciences
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du undervist i emner inden for bl.a. økonomi, politiske systemer og samfundsforhold, og du studerer sammen med internationale studerende fra det meste af verden.

Du specialiserer dig i en tværfaglig uddannelse med et eller to bachelorfag. Det kan fx være International  Studies og Communication Studies eller Business  Studies og Social Psychology of Everyday Life. Mindst et af disse skal være inden for samfundsvidenskab.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen International Bachelor in Social Sciences giver dig en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i relevante samfundsvidenskabelige teorier og metoder og undervises inden for emnerne økonomi, politologi, sociologi samt planlægning, rum og ressourcer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år på uddannelsen specialiserer du dig i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Business Administration
 • Business Studies
 • International Studies

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag.

Du kan se de mulige kombinationer på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsen på dansk

Uddannelsen udbydes også på dansk. Den danske uddannelse har samme struktur som den engelske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder.

Læs mere i UG-artiklen:

Samfundsvidenskabelig bachelor

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere i UG-artiklerne:

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Roskilde Universitet (RUC)

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et gennemsnit på mindst 4,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Engelsk A og matematik A
  • Engelsk A og matematik B
  • Engelsk B og matematik A
  • Engelsk B og matematik B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i social sciences foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i den offentlige- og private sektor såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer.

Det kan være som konsulent, fuldmægtig, sparringspartner i det politiske system eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information