International Bachelor in Social Sciences
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Social Sciences

Uddannelsen er engelsksproget og giver dig international og tværfaglig samfundsvidenskabelig viden og specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Social Sciences
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i en tværfaglig uddannelse med et eller to bachelorfag. Det kan fx være International Studies og Communication Studies eller Business Studies og Social Psychology of Everyday Life. Mindst et af disse skal være inden for samfundsvidenskab. Du undervises i emner inden for bl.a. økonomi, politiske systemer og samfundsforhold, og du studerer sammen med internationale studerende fra det meste af verden.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen International Bachelor in Social Sciences giver dig en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i relevante samfundsvidenskabelige teorier og metoder og undervises inden for emnerne økonomi, politologi, sociologi samt planlægning, rum og ressourcer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år på uddannelsen specialiserer du dig i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Business Administration
 • Business Studies
 • International Studies

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen på dansk

Uddannelsen udbydes også på dansk. Den danske uddannelse har samme struktur som den engelske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Læs evt. mere om samfundsvidenskabelig bachelor.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på engelsk og veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Roskilde Universitet fra 2022

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Engelsk A og matematik A
  • Engelsk A og matematik B
  • Engelsk B og matematik A
  • Engelsk B og matematik B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Bachelor in Social Sciences som en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde. På andet og tredje år specialiserer du dig i et bachelorfag eller i en kombination af to bachelorfag.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på International Bachelor in Social Sciences.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)4,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i den offentlige- og private sektor såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer. Det kan være som konsulent, fuldmægtig, sparringspartner i det politiske system eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information