Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Naturvidenskabelig bachelor

På den naturvidenskabelige bachelor på Roskilde Universtet arbejder du tværfagligt med fag som fx matematik, fysik, kemi, datalogi, geografi, miljø, statistik og biologi.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du specialiserer du dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag.  Du kan vælge blandt en række fastlagte kombinationer, både inden for naturvidenskab og på tværs af hovedområder. Det kan fx være medicinalbiologi og Molecular Biology, matematik og fysik, kemi og kommunikation, Environmental Biology og geografi eller Computer Science og informatik.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den naturvidenskabelige bachelor har du både mulighed for en gradvis faglig specialisering og for at profilere dit studie fra starten af.

Det første  år lærer du grundlæggende metoder til, hvordan man undersøger naturen med eksperimenter, analyser og modeller. Du kan tage kurser inden for fagene biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, miljø, statistik, videnskabsteori samt naturvidenskabernes uddannelsesteori. Nogle kurser er valgfri, andre er obligatoriske.

Fra andet år starter du en specialisering i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være naturvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger mellem fagene:

 • Computer Science
 • Environmental Biology
 • Fysik
 • Geografi
 • Informatik
 • Kemi
 • Matematik
 • Medicinalbiologi
 • Molecular Biology
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning

Dit naturvidenskabelige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet naturvidenskabeligt fag eller f.eks. et humanistisk bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning.

Du kan også vælge at læse din bachelor som en international naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Dens engelske betegnelse er International Bachelor in Natural Science.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Du er i 2018 garanteret optagelse, hvis du opfyldte adgangskravene.

Garanteret optag gælder ikke uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din naturvidenskabelige bacheloruddannelse med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med centrale teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ruc.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.