studerende arbejder i laboratorium
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Natural Sciences

Denne naturvidenskabelige uddannelse er tværfaglig og giver dig mulighed for specialisering i to fag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Natural Sciences
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kursusundervisning i naturvidenskabelige teorier og metoder med projektarbejde, hvor du formulerer og løser problemer under vejledning af forskere. 

Bacheloruddannelsen består af et 1-årigt, tværfagligt grundforløb og et efterfølgende 2-årigt specialiseringsforløb. Gennem grundforløbet bliver du klar til at vælge dine fag på specialiseringsforløbet. Det kan fx være Molecular Biology, Chemistry eller Environmental Biology.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen International Bachelor in Natural Sciences giver dig mulighed for at vælge, hvilke fag du ønsker at specialisere dig i. Hvis du allerede fra starten er afklaret med dine valg af fag, kan du fra første semester præge din uddannelse gennem valg af kurser og projekter.

Uddannelsens første år

Det første år lærer du at forstå og undersøge naturen og matematiske og digitale systemer ved hjælp af teorier, eksperimenter, analyser og modeller. Det sker gennem en ligelig fordeling af kurser og projekter. Du kan tage kurser inden for medicinal-, molekylær- og miljøbiologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, statistik og videnskabsteori.

Der er enkelte obligatoriske kurser, men allerede fra første semester kan du selv vælge to ud af tre kurser.

I projekterne har du indflydelse på, hvilke problemfelter du kommer til at arbejde med. Den enkelte projektgruppe afgrænser og formulerer selv det eller de forskningsspørgsmål, gruppen vil arbejde med i projektet.

Gruppen arbejder med de samme tilgange og metoder som i forskning inden for det pågældende område, og det sker under vejledning af en underviser med relevant forskningserfaring.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år begynder du en specialisering i det ene af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være inden for det naturvidenskabelige område, hvor du kan vælge mellem fagene:

 • Chemistry
 • Computer Science (datalogi)
 • Environmental Biology
 • Mathematics
 • Molecular Biology
 • Physics

Du kan enten vælge to af de naturvidenskabelige fag, eller du kan i nogle tilfælde kombinere med et af universitetets øvrige bachelorfag.

Se de mulige kombinationer på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsen på dansk

Uddannelsen udbydes også på dansk. Den danske uddannelse har samme struktur som den engelske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder.

Læs mere i UG-artiklen:

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel International Bachelor in Natural Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om gymnasiale eksamener i UG-artiklen:

Gymnasiale eksamener

Læs mere om adgangskrav til de videregående uddannelser i UG-artiklen:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller geovidenskab A og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i natural sciences foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information