Øvrige naturvidenskab

Der findes her flere uddannelser, som beskæftiger sig med tekniske, miljømæssige og naturvidenskabelige problemstillinger.

Det kan være inden for fx jordbrug, landskab, idræt, sundhed eller interaktive medier.

Nogle uddannelser har udgangspunkt i et kulturhistorisk eller videnskabshistorisk perspektiv.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.