universitetsuddannelser

Øvrige naturvidenskab

Der findes her flere uddannelser, som beskæftiger sig med tekniske, miljømæssige og naturvidenskabelige problemstillinger.

Det kan være inden for fx jordbrug, landskab, idræt, sundhed eller interaktive medier.

Nogle uddannelser har udgangspunkt i et kulturhistorisk eller videnskabshistorisk perspektiv.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.