bacheloruddannelse i idræt
Bacheloruddannelse

Idræt

På uddannelsen med idræt som det centrale fagområde undersøger du, hvad der sker i kroppen, når man dyrker sport og motion.

Fakta

Navn:
Idræt
Andre betegnelser:
Idræt og sundhed, idræt og fysisk aktivitet, idrætsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der er fokus på alle aspekter af idræt og bevægelse. Du lærer om fysiologi, biomekanik og anatomi, pædagogik, sociologi, psykologi og idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade over mellemkrigstidens gymnastikbevægelse til i dag.

Med en bacheloruddannelse har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for uddannelsesområdet, sundhedsområdet og i idrætsorganisationer og –forbund samt i den private sektor. Du kan arbejde som fx projektleder, underviser eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Idræt handler om at forstå den fysiske, psykiske, pædagogiske og samfundsrelaterede baggrund for at arbejde med sundhed, idræt, krop og bevægelse. Det betyder, at uddannelsen er langt bredere og mere teoretisk end det at dyrke idræt og blive dygtig inden for en sportsgren.

Du kommer til at arbejde med både de traditionelle idrætsgrene, motion og sundhedsaktiviteter, og du kommer til selv at udvikle nye aktiviteter rettet mod udvalgte målgrupper.

Praktik og teori

I begyndelsen af idrætsstudiet fylder den praktiske idræt mest, men efterhånden kobles der mere teori på. I de praktisk-teoretiske fag handler det om de forskellige discipliner og din udvikling fra at være udøver til også at kunne igangsætte og undervise. Det er fx inden for fagområder som boldspil, redskabsgymnastik, svømning, dans og friluftsliv.

Fagområder

De teoretiske fagområder er bl.a.:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Træningsfysiologi
 • Biomekanik
 • Sundhedsfremme
 • Idrætspædagogik
 • Idrætshistorie
 • Idrætspsykologi
 • Idrætssociologi

Det centrale på idrætsuddannelsen er samspillet mellem teori og praksis. Du lærer at se og skabe en sammenhæng mellem de praktisk-pædagogiske fag og teorien.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i idræt varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete opgaver og problemstillinger, som du skal løse alene eller i samarbejde med andre studerende og undervisere. Den veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve
 • Der er adgangsprøve i forbindelse med både kvote 2- og kvote 1-ansøgningen. Prøven ligger efter ansøgningsfristerne.

Aarhus Universitet

 • Du skal desuden bestå en optagelsesprøve
 • Ansøgningsfristen for optagelse den 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. Optagelsesprøverne ligger efter denne dato.
 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Ved ansøgning i kvote i kvote 2 skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder idræt og fysisk aktivitet som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også to kandidatuddannelser i henholdsvis humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og humanfysiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder idræt og sundhed som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i idræt.

På SDU kan du specialisere dig i enten innovation og entreprenørskab, bevægelse og læring eller fysisk aktivitet, træning og sundhed.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder idræt som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i idræt.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder idrætsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i idrætsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7,36,7
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,77,0

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse, hvor idræt er det centrale fagområde, kan du læse videre på en kandidatuddannelse i idræt (Aalborg Universitet og Aarhus Universitet), i idræt og sundhed (Syddansk Universitet) og i humanfysiologi eller humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab (Københavns Universitet og Aarhus Universitet). Der kan også være mulighed for at læse videre på en række andre kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Læs mere på det enkelte universitets hjemmeside.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for undervisnings- og sundhedssektoren, ligesom du vil have mulighed for at få job inden for idrætsverdenen, arbejdsmiljø, genoptræning og rehabilitering af syge mennesker. Du vil eksempelvis også opnå kompetencer til at arbejde som personlig træner eller instruktør inden for fitnessverdenen.

Idræt er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., øvrig undervisning og behandling og genoptræning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Som idrætsstuderende på Københavns Universitet skal man ikke være doven. Det ved 23-årige Søren...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.