fysioterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Fysioterapeut

På uddannelsen lærer du at arbejde med sundhed og sygdom med udgangspunkt i menneske, krop og bevægelse.

Fakta

Navn:
Fysioterapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsassistentuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden og kompetencer til at arbejde selvstændigt og tværprofessionelt med behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme.

På uddannelsen lærer du bl.a. om menneskets anatomi, fysiologi, ernæringslære, træning og bevægelse.

Som færdiguddannet kan du få job på hospitaler, i kommuner, private sundhedsklinikker eller folkeskoler og idrætsorganisationer. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til fysioterapeut lærer du om behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme. Fysioterapeutuddannelsen er både teoretisk og praktisk.

Du lærer at diagnosticere, at undersøge og behandle, at genoptræne patienter/borgere og at arbejde med grupper og holdtræning, alt med det formål at sikre sundhed og livskvalitet. 

Du lærer også at screene og teste og dermed måle og dokumentere effekten af en given behandling. 

Opbygning

Uddannelsen var 3½ år. De praktiske studieøvelser foregår i begyndelsen af studiet på medstuderende, men hurtigt indgår der patienter og borgere i de teoretiske forløb.

Der er tre kliniske uddannelsesforløb, hvor du vil have mulighed for praktik i regioner, kommuner og private fysioterapeutklinikker. 

Fag

I løbet af uddannelsen får du undervisning i følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag: fysioterapeutisk diagnosticering, undersøgelse og behandling, idræt og bevægelsesvidenskab, vævsundersøgelse og behandling samt sundhedsteknologi
 • Øvrige sundhedsvidenskabelige fag: sygdomslære og hygiejne, social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag: anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi og biomekanik
 • Samfundsvidenskabelige fag: sociologi, sundhedsøkonomi, lovgivning og forvaltning, socialret samt videnskabelig metode
 • Humanistiske fag: psykologi, pædagogik og kommunikation

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i fysioterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktisk undervisning, forelæsninger, holdundervisning, gruppe- og projektarbejde, laboratorieøvelser samt klinisk undervisning.

Det er et fuldtidsstudie, og der er en del forberedelse og opgaver samt praktisk træning imellem lektionerne.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold i både teoretiske og kliniske uddannelsesforløb.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et professionsrettet bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
 • Relevant erhvervsuddannelse: engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)9.17.6
Hillerød (Sommerstart)8.24.8
Hillerød (Vinterstart)7.32.9
København N (Vinterstart)8.06.4
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)AOAO
Roskilde (Sommerstart)7.06.2
Roskilde (Vinterstart)5.8AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)8.07.4
Odense M (Vinterstart)4.6AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommerstart)4.9AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)9.38.4
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommerstart)8.36.1
Aalborg Øst (Vinterstart)6.6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet fysioterapeut kan du søge arbejde inden for følgende områder:

 • Hospitaler (specialiseret fysioterapi, ambulatorier og akut traume)
 • Kommuner
 • Private klinikker
 • Private og offentlige specialinstitutioner
 • Arbejdstilsynet
 • Uddannelsessektoren
 • Idrætsorganisationer
 • Sundhedsteknologiudvikling

Der er også mulighed for ledende og koordinerende stillinger indenfor forskellige områder og sektorer.

Læs mere om jobbet som fysioterapeut

Kandidatuddannelser

Som fysioterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig, fx kan du søge optagelse på:

Diplom- og masteruddannelser

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse, fx master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller master i rehabilitering.

Læs mere her:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.