Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi
Kandidatuddannelse

Muskuloskeletal fysioterapi

Kandidatuddannelsen har fokus på det muskuloskeletale speciale inden for fysioterapi, dvs. smerter og sygdomme i muskler og led.

Fakta

Navn:
Muskuloskeletal fysioterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Professionsbacheloruddannelse i fysioterapi
Økonomi:
SU

Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i offentlige og private institutioner eller i selvstændig praksis. Du vil også kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen bygger videre på de kompetencer og færdigheder, du har fra din professionsbacheloruddannelse i fysioterapi og kvalificerer dig til at deltage i alle faser af et patientforløb.

Undersøgelse, behandling og genoptræning

Du får indsigt i de teoretiske, kliniske og forskningsmæssige områder i forhold til undersøgelse, behandling og genoptræning af det muskuloskeletale system. Der er særligt fokus på undersøgelse og behandling af bevægeapparatet samt specialiseret træning i forhold til såvel forebyggelse som genoptræning.

Emner

Du undervises bl.a. i: 

  • Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest
  • Smerte og farmakologiske behandlingsprincipper
  • Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis
  • Statistisk analyse og design af forsøg
  • Præstationsfremmende træning

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og kliniske forløb.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold i forbindelse med projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som kandidat i muskuloskeletal fysioterapi vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner og i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Neumann Andersson er 31 år og har en kandidat i medicin. Hun arbejder med medicinens...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.