Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi
Kandidatuddannelse

Muskuloskeletal fysioterapi

Kandidatuddannelsen har fokus på det muskuloskeletale speciale inden for fysioterapi, dvs. smerter og sygdomme i muskler og led.

Fakta

Navn:
Muskuloskeletal fysioterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Professionsbacheloruddannelse i fysioterapi
Økonomi:
SU

Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i offentlige og private institutioner eller i selvstændig praksis. Du vil også kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger videre på de kompetencer og færdigheder, du har fra din professionsbacheloruddannelse i fysioterapi og kvalificerer dig til at deltage i alle faser af et patientforløb.

Du får indsigt i de teoretiske, kliniske og forskningsmæssige områder i forhold til undersøgelse, behandling og genoptræning af det muskuloskeletale system. Der er særligt fokus på undersøgelse og behandling af bevægeapparatet samt specialiseret træning i forhold til såvel forebyggelse som genoptræning.

Indhold

Du undervises i bl.a.:

  • Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest
  • Smerte og farmakologiske behandlingsprincipper
  • Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis
  • Statistisk analyse og design af forsøg
  • Præstationsfremmende træning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og kliniske forløb. Der er mulighed for udlandsophold i forbindelse med projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder muskuloskeletal fysioterapi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en professionsbacheloruddannelse i fysioterapi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som kandidat i muskuloskeletal fysioterapi vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner og i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for behandlings- og genoptræningsarbejde og forskning og undervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit specialeområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Neumann Andersson er 31 år og har en kandidat i medicin. Hun arbejder med medicinens...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.