kandidatuddannelse i Fysioterapi
Kandidatuddannelse

Fysioterapi

På kandidatuddannelsen i fysioterapi lærer du at evidensbasere, evaluere og kvalitetsudvikle den fysioterapeutiske praksis.

Fakta

Navn:
Fysioterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for det fysioterapeutiske fagområde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder.

Her kan du bruge din viden i forbindelse med undervisning, udvikling og kvalitetsvurdering af behandling, rehabilitering og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i videnskabelig teori og metode lærer du at inddrage ny viden i udvikling af det fysioterapeutiske fagområde.

Det kan være i forbindelse med evidensbasering af forebyggelse, behandling og rehabilitering eller i forbindelse med udvikling af undervisningen inden for fysioterapi.

Du lærer at bruge forskningsresultater i praksis, herunder at foretage en klinisk afprøvning af metoder. Formålet er at sikre god kvalitet i den fysioterapeutiske praksis både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse.

Hovedemner

Ud over valgfag undervises du i bl.a. følgende emner:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Systematisk reviews og metaanalyser i fysioterapi
  • Humanistiske tilgange i sundhedsforskning
  • Evidensbaseret fysioterapi
  • Kvalitetsudvikling af fysioterapi
  • Sundhedsøkonomi og sundhedsjura

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Mulighed for erhvervskandidat

Bemærk, at Syddansk Universitet fra 2020 også udbyder uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år.

Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmeside: Syddansk Universitet

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysioterapi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en professionsbacheloruddannelse som fysioterapeut fra efter september 2001.

Har du en professionsbacheloruddannelse som fysioterapeut fra før 2001, kan du se dine muligheder for optagelse på www.sdu.dk. Her kan du også læse mere om ansøgningsfrist, optagelse mv. 

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Fremtidsmuligheder

En færdig uddannelse kan give dig jobmuligheder i offentlige og private institutioner og virksomheder eller i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for behandlings- og genoptræningsarbejde og forskning og undervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information