kandidatuddannelse i Fysioterapi
Kandidatuddannelse

Fysioterapi

På kandidatuddannelsen i fysioterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af fysioterapeutisk praksis.

Fakta

Navn:
Fysioterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det fysioterapeutiske fagområde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i videnskabelig teori og metode lærer du at inddrage ny viden i en udvikling af det fysioterapeutiske fagområde. Det kan være i forbindelse med kvalitetssikring af arbejdsgange og praksis eller i forbindelse med udvikling af undervisningen inden for fysioterapi.

Du lærer at bruge forskningsresultater i praksis, herunder at foretage en klinisk afprøvning af metoder til sikring af god kvalitet i den fysioterapeutiske praksis både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse.

Ud over valgfag undervises du i bl.a. følgende emner:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Systematisk reviews og metaanalyser i fysioterapi
  • Humanistiske tilgange i sundhedsforskning
  • Evidensbaseret fysioterapi
  • Kvalitetsudvikling af fysioterapi
  • Sundhedsøkonomi og sundhedsjura

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Bemærk, at Syddansk Universitet fra 2020 også udbyder uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmeside: Syddansk Universitet

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysioterapi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en professionsbacheloruddannelse som fysioterapeut fra efter september 2001.

Har du en professionsbacheloruddannelse som fysioterapeut fra før 2001, kan du se dine muligheder for optagelse på www.sdu.dk. Her kan du også læse mere om ansøgningsfrist, optagelse mv. 

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Fremtidsmuligheder

En færdig uddannelse kan give dig jobmuligheder i offentlige og private institutioner og virksomheder eller i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for behandlings- og genoptræningsarbejde og forskning og undervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information