Fysioterapi
Kandidatuddannelse

Fysioterapi

På kandidatuddannelsen i fysioterapi lærer du at evidensbasere, evaluere og kvalitetsudvikle den fysioterapeutiske praksis.

Fakta

Navn:
Fysioterapi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for det fysioterapeutiske fagområde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder.

Her kan du bruge din viden i forbindelse med undervisning, udvikling og kvalitetsvurdering af behandling, rehabilitering og forebyggelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med udgangspunkt i videnskabelig teori og metode lærer du at inddrage ny viden i udvikling af det fysioterapeutiske fagområde.

Det kan være i forbindelse med evidensbasering af forebyggelse, behandling og rehabilitering eller i forbindelse med udvikling af undervisningen inden for fysioterapi.

Du lærer at bruge forskningsresultater i praksis, herunder at foretage en klinisk afprøvning af metoder. Formålet er at sikre god kvalitet i den fysioterapeutiske praksis både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse.

Hovedemner

Ud over valgfag undervises du i bl.a. følgende emner:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Systematisk reviews og metaanalyser i fysioterapi
  • Humanistiske tilgange i sundhedsforskning
  • Evidensbaseret fysioterapi
  • Kvalitetsudvikling af fysioterapi
  • Sundhedsøkonomi og sundhedsjura

Mulighed for erhvervskandidat

Syddansk Universitet (SDU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på SDU (sdu.dk) 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

En færdig uddannelse kan give dig jobmuligheder i offentlige og private institutioner og virksomheder eller i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den fysioterapeutiske praksis.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information