Studerende læser op til eksamen
Kandidatuddannelse

Sundhedsfaglig kandidat

Uddannelsen er tværfaglig. Du lærer at analysere og vurdere problemstilllinger relateret til sundhed og sygdom ud fra forskellige videnskabelige tilgange.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig kandidat
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du opnår indsigt, færdigheder og kompetencer i teorier og metoder fra forskellige videnskabstraditioner. Der vil fx være undervisning i epidemiologi og biostatistik, forskningsmetoder og videnskabsteori, sundhedsøkonomi og politik samt input til beslutningstagen og evaluering af sundhedstiltag.

Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, fx i kommuner eller regioner. Nogle bliver også ansat på projekter i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling, rehabilitering og palliation. I undervisningen indgår både samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningstilgange, teorier og metoder.

Områder

Der undervises i emner inden for følgende områder:

  • Biomedicinske og kliniske fag
  • Samfundsvidenskabelige fag
  • Humanistiske fag
  • Sundhedsmedicinske fag
  • Videnskabsteoretiske fag
  • Forskningsmetodologiske fag

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) udbyder også uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.san.

Undervisning

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, holdundervisning med diskussioner, studenteroplæg og øvelser, og den vil ofte være problem- eller temabaseret og integrere medicinsk genetiske og filosofiske/samfundsvidenskabelige perspektiver.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse giver dig jobmuligheder i hele sundhedssektoren. Du kan fx arbejde som leder eller underviser på uddannelsesinstitutioner på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser eller inden for forskellige områder af sundhedssektoren.

Det kan også være arbejde med sundhedsorienterende informations- og kommunikationsopgaver i og uden for sundhedssektoren, fx sundhedskampagner, patientforeninger og forskellige slags evalueringsopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.