uddannelsen Sundhedsfaglig kandidat
Kandidatuddannelse

Sundhedsfaglig kandidat

Uddannelsen er tværfaglig. Du lærer at analysere og vurdere problemstilllinger relateret til sundhed og sygdom ud fra forskellige videnskabelige tilgange.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig kandidat
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du opnår indsigt, færdigheder og kompetencer i teorier og metoder fra forskellige videnskabstraditioner. Der vil fx være undervisning i epidemiologi og biostatistik, forskningsmetoder og videnskabsteori, sundhedsøkonomi og politik samt input til beslutningstagen og evaluering af sundhedstiltag.

Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, fx i kommuner eller regioner. Nogle kandidater bliver også ansat på projekter i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor, andre begynder på en ph.d. eller bliver underviser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er en 2-årig tværfaglig sundhedsuddannelse med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling, rehabilitering og palliation. Uddannelsen inddrager både samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningstilgange, teorier og metoder.

Områder

Der undervises i emner inden for følgende områder:

 • Biomedicinske og kliniske fag
 • Samfundsvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag
 • Sundhedsmedicinske fag
 • Videnskabsteoretiske fag
 • Forskningsmetodologiske fag

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, holdundervisning med diskussioner, studenteroplæg og øvelser. Undervisningen vil ofte være problem- eller temabaseret og integrere medicinsk genetiske og filosofiske/samfundsvidenskabelige perspektiver.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 4 måneder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.san.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiderne Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sundhedsfaglig kandidat som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til sundhedsfaglig kandidat:

 • Medicin
 • Idræt og sundhed
 • Idræt
 • Klinisk biomekanik
 • Folkesundhed

Følgende professionsbacheloruddannelser giver adgang:

 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Jordemoderkundskab
 • Biomedicinsk laboratorieanalyse
 • Radiografi
 • Ernæring og sundhed

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder sundhedsfaglig kandidat som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til sundhedsfaglig kandidat:

 • Medicin
 • Idræt og sundhed
 • Idræt
 • Klinisk biomekanik
 • Folkesundhed

Følgende professionsbacheloruddannelser giver adgang:

 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Afspændingspædagogik og psykomotorik
 • Jordemoderkundskab
 • Biomedicinsk laboratorieanalyse
 • Radiografi
 • Ernæring og sundhed
 • Global Nutrition and Health

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder sundhedsfaglig kandidat som en 2-årig kandidatuddannelse med to linjer:

 • Vurdering og prioritering i sundhedsvæsnet
 • Rehabilitering og forebyggelse

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse i medicin eller odontologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse giver dig jobmuligheder i hele sundhedssektoren. Du kan fx arbejde som leder eller underviser på uddannelsesinstitutioner på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser eller inden for forskellige områder af sundhedssektoren.

Det kan også være arbejde med sundhedsorienterende informations- og kommunikationsopgaver i og uden for sundhedssektoren, fx sundhedskampagner, patientforeninger og forskellige slags evalueringsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administration, strategi og personale.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.