Studerende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Human Biology

Kandidatuddannelsen handler om at forstå, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er syg, og når den er rask.

Fakta

Navn:
Human Biology
Andre betegnelser:
Humanbiologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har bl.a. fag som farmakologi, der er læren om lægemidler, anatomi, som er studiet af levende organismers ydre form og indre opbygning, samt fysiologi, som er læren om den levende organismes funktioner.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både private og offentlige virksomheder. Du vil fx kunne varetage forsknings- og udviklingsopgaver inden for medicinalindustri, miljøsektor, bioteknologi samt levnedsmiddelteknologi.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Humanbiologi er studiet af menneskets biologi. Med henblik på at finde frem til effektive sygdomsbehandlinger undersøger du, hvordan den menneskelige organisme fungerer, både når den er syg og rask.

Kandidatuddannelsen er tværfaglig og kombinerer sundhedsvidenskabelige fag med det naturvidenskabelige fagområde.

Områder

Uddannelsen dækker to områder:

  • Molekylær biomedicin, som handler om cellers strukturer og funktion helt ned på molekyleniveau
  • Human patofysiologi, som handler om de fysiologiske ændringer, der følger med en sygdom

Du lærer også at designe, afvikle og fortolke biologiske forskningsforsøg, ligesom du lærer om forskellige moderne metoder, der bruges inden for celle-, neuro- og molekylærbiologi.

Dyreforsøg

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan man arbejder med forsøgsdyr, og efter bestået kursus får du tildelt en juridisk gyldig licens til selvstændigt at udføre dyreforsøg inden for Den Europæiske Union (EU).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.hum.biol. Uddannelsens engelske etitel er Master of Science (MSc) in Human Biology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grupper og laboratorieøvelser i små hold.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er i løbet af uddannelsen indlagt en praktikperiode af en uges varighed på en hospitalsafdeling.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i human biology foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for såvel undervisningsområdet som inden for forskning, udvikling og rådgivning i forbindelse med humanbiologiske problemstillinger.

Det kan være i offentlige og private virksomheder, fx inden for medicinal- og biotekindustrien, i miljøsektoren eller ved forskningscentre, på hospitaler og højere læreanstalter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskning og universitetsundervisning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Steffen Wad Jørgensen er 47 år og ansat som projektleder i medicinalvirksomheden Lundbeck i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.