kandidatuddannelse i Medicin
Kandidatuddannelse

Medicin

Kandidatuddannelsen på medicin er anden del af lægeuddannelsen og varer 3 år. Du får styrket din faglighed og lærer at kommunikere med og behandle patienter.

Fakta

Navn:
Medicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.

Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse. Mange tager også en speciallægeuddannelse.

Som læge kan du finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen bygger videre på den viden og de færdigheder, som du har opnået på bacheloruddannelsen.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men grundlæggende er der undervisning i de samme fagområder.

Medicinske specialer

I løbet af de 3 år kommer du igennem de medicinske specialer.

Du studerer bl.a:

  • Klinisk medicin
  • Klinisk kirurgi
  • Gynækologi
  • Socialmedicin
  • Psykiatri
  • Neurologi

Du lærer også om børnesygdomme og har fag om familie og samfund.

Klinisk undervisning

Klinisk undervisning, der er en central del af uddannelsen, foregår primært ved arbejde på hospitalsafdelinger og ved træning i laboratorier. Samtidig med den praktiske oplæring får du undervisning i de forskellige specialers arbejdsområder.

Du får desuden træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Videreuddannelse til læge

Ønsker du at arbejde som læge, skal du efter kandidatuddannelsen videreuddanne dig, først med en 1-årig klinisk basisuddannelse og derefter med uddannelsen til speciallæge. Du er under hele forløbet ansat som læge ved en hospitalsafdeling.

Titel

Den lægevidenskabelige kandidatuddannelse giver titlen cand.med.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og klinikophold.

Udlandsophold

Der er mulighed for udvekslingsophold i udlandet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Uddannelsen udbydes i Køge fra 2027.

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

For at komme til at arbejde som læge skal du aflægge lægeløfte og gennemføre den 1-årige kliniske basisuddannelse. Derefter uddanner du dig til speciallæge.

Man er ansat som læge ved en hospitalsafdeling og får løn under såvel basisuddannelsen som speciallægeuddannelsen.

Læs mere om basisuddannelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

Medicinske specialer

I Danmark er der 39 anerkendte specialer, hvoraf nogle er opdelt i flere selvstændige specialer.

Læs om specialerne i artiklen:

Læge, cand.med.

Jobmuligheder

Som kandidat i lægevidenskab kan du også søge mere administrative stillinger i sundhedssektoren eller arbejde med undervisning og forskning på fx universiteter.

Nogle læger vælger at arbejde i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med udviklingsprojekter eller katastrofehjælp.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.