kandidatuddannelse i Medicin
Kandidatuddannelse

Medicin

Kandidatuddannelsen på medicin er anden del af lægeuddannelsen og varer 3 år. Du får styrket din faglighed og lærer at kommunikere med og behandle patienter.

Fakta

Navn:
Medicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.

Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse og en speciallægeuddannelse. Som læge kan du finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger videre på den viden og de færdigheder, som du har opnået på bacheloruddannelsen.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men grundlæggende er der undervisning i de samme fagområder.

Medicinske specialer

I løbet af de 3 år kommer du igennem de medicinske specialer. Du studerer bl.a. klinisk medicin, klinisk kirurgi, gynækologi, socialmedicin, psykiatri og neurologi.

Du lærer også om børnesygdomme og har fag om familie og samfund.

Klinisk undervisning

Klinisk undervisning, der er en central del af uddannelsen, foregår primært ved arbejde på hospitalsafdelinger og ved træning i laboratorier. Samtidig med den praktiske oplæring får du undervisning i de forskellige specialers arbejdsområder.

Du får desuden træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og klinikophold. Der er mulighed for udvekslingsophold i udlandet.

Titel

Den lægevidenskabelige kandidatuddannelse giver titlen cand.med.

Videreuddannelse til læge

Ønsker du at arbejde som læge, skal du efter kandidatuddannelsen videreuddanne dig, først med en 1-årig klinisk basisuddannelse og derefter med uddannelsen til speciallæge. Du er under hele forløbet ansat som læge ved en hospitalsafdeling.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

En bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet kan evt. give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse i både Esbjerg og Odense.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i Esbjerg på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i Odense på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

En bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet kan evt. give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

En bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet kan evt. give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

En bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet kan evt. give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

For at komme til at arbejde som læge skal du aflægge lægeløfte og gennemføre den 1-årige kliniske basisuddannelse. Derefter uddanner du dig til speciallæge.

Man er ansat som læge ved en hospitalsafdeling og får løn under såvel basisuddannelsen som speciallægeuddannelsen. Læs mere om basisuddannelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Medicinske specialer

I Danmark er der 39 anerkendte specialer, hvoraf nogle er opdelt i flere selvstændige specialer. Læs om specialerne i artiklen Læge, cand.med.

Jobmuligheder

Som kandidat i lægevidenskab kan du også søge mere administrative stillinger i sundhedssektoren eller arbejde med undervisning og forskning på fx universiteter.

Nogle læger vælger at arbejde i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med udviklingsprojekter eller katastrofehjælp.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit specialeområde.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Neumann Andersson er 31 år og har en kandidat i medicin. Hun arbejder med medicinens...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.