En læge giver et barn et plaster på armen.
Job

Praktiserende læge

En praktiserende læge er en speciallæge i almen medicin, der undersøger og behandler mennesker for sygdomme.

Fakta

Arbejdssteder:
Almen lægepraksis, Sygehuse og hospitaler, Forsvaret, Medicinalindustrien, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Praksisreservelæge, Praktiserende læge, Lægekonsulent

Det hører også til lægens opgaver at fortælle om, hvordan man kan forebygge eller holde helbredsproblemer nede. Lægen vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved en behandling i forhold til den ønskede virkning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Arbejdet som praktiserende læge indebærer mange opgaver. En læge skal undersøge patienten, stille en diagnose og eventuelt ordinere en behandling. Lægen skal sikre, at behandlingen er helbredende eller lindrende.

foto af praktiserende læge
Hos lægen - Som læge er det vigtigt, at du kan lide at have med mennesker at gøre.

Du skal kunne lytte til patienten og forstå patientens situation. Desuden skal du være god til at bevare overblikket og kunne handle hurtigt i krisesituationer.

Du skal rådgive patienten om behandlingen og give oplysninger om brug og dosering af medicin, risici m.v.

En alment praktiserende læge har speciale i almen medicin og arbejder typisk i et mindre geografisk område.

Arbejdet består i at undersøge, rådgive og behandle patienter i klinikken. En praktiserende læge foretager også forebyggende børneundersøgelser, vaccinationer og helbredsundersøgelser til brug i sociale sager.

Ofte deltager lægen også i det lokale sundhedsfremmende arbejde.

I behandlingsarbejdet samarbejder lægen ofte med andet personale som fx sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer.

Hvis der er brug for specialviden eller større apparatur, henviser han eller hun til en speciallæge eller til et hospital. Hvis der er behov for sociale hjælpeforanstaltninger, kan lægen henvise til social- og sundhedsforvaltningen.

Læger med speciale i almen medicin kan også arbejde som fx bedriftslæge i større virksomheder eller som lægekonsulent, der rådgiver i sager vedrørende erstatningskrav for fx personskader, ulykkesforsikring og arbejdsskader.

Endelig er der også kommunallæger (i de kommunale sundhedsordninger for børn og unge), læger i forsvaret og læger i medicinalindustrien, som arbejder med forskning og markedsføring.

Enkelte privatpraktiserende læger udfører helbredsundersøgelser af piloter og pilotelever. De kaldes også flyvelæger. Nogle af dem er ansat på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

I det danske sundhedssystem skal alle borgere i princippet være tilknyttet en alment praktiserende læge. Hvis borgeren ikke selv vælger en læge, vil borgerens bopælskommune tildele borgeren en praktiserede læge.

Autorisationerne af praktiserende læger foretages af Sundhedsstyrelsen, og der er almindelig anerkendelse af autorisationer blandt de skandinaviske lande.

Arbejdsplads

De fleste speciallæger i almen medicin arbejder som praktiserende læger i egen lægepraksis. De kan også være ansat i et lægehus med flere praktiserende læger. Se mere om branchen Læger, tandlæger og andre behandlere.

De kan endvidere arbejde blandt andet på sygehuse, hospitaler, i forsvaret, medicinalindustrien eller kommunen. Eller de kan forske og undervise på medicinstudiet. Se mere om Hospitaler og Videregående uddanenlsesinstitutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Praktiserende læge49.845 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Du kan få en praksis ved at købe en allerede eksisterende praksis eller ved at indgå i et partnerskab med én eller flere andre praktiserende læger (i almen- eller speciallægepraksis).

På sygehuse og hospitaler arbejder nogle læger som overlæger og administrerende overlæger.

Andre er ansat som embedslæge under Sundhedsstyrelsen. Embedslæger har tilsynsopgaver i forhold til fx plejehjem og sundhedspersonale i øvrigt.

Mere uddannelse

Der er kurser på universiteterne, sygehusene, i lægeforeningerne og videnskabelige selskaber osv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.