foto af kirurg
Job

Speciallæge - Kirurg

Kirurgi er medicinsk behandling af sygdomme og skader ved hjælp af operative indgreb.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Hospitaler, Klinikker
Stillingsbetegnelser:
Kirurg, Ortopædkirurg, Ortopæd, Speciallæge

Kirurgi kan udføres af læger, tandlæger og dyrlæger.

Der findes en række kirurgiske specialer, hvoraf ortopædisk kirurgi er det mest almindelige. Ortopæder tager sig især af skader på arme og ben.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kirurg
Kirurg - Lægen betragter et røntgenbillede forud for operationen.

Ordet kirurgi kommer af græsk og betyder 'arbejde med hånden'. Det kirurgiske arbejde omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af sygdomme, skader og medfødte misdannelser.

Det kirurgiske område omfatter fem selvstændige grundspecialer: kirurgi, gynækologi, neurokirurgi, øre-næse-hals-sygdomme og ortopædisk kirurgi, som er det største. Flere af specialerne lapper over hinanden.

Andre speciallæger, fx øjenlæger og øre-næse-halslæger er også er uddannet i deres specialers kirurgiske behandlingsmetoder.

En ortopædisk kirurg - eller bare ortopæd - tager sig af behandling af medfødte legemsfejl og læsioner i bevægeapparatet, dvs. knogler, led, muskler og sener, med det formål at bibeholde eller genskabe funktioner i bevægeapparatet.

Andre ortopæder har en ekspertfunktion i håndkirurgi, børneortopædi, rygkirurgi, reumakirurgi, fodkirurgi, idrætskirurgi, infektionsortopædi, mikrokirurgi, kræftkirurgi eller traumekirurgi.

Ortopædi ligger som speciale tæt op ad plastikkirurgi, neurokirurgi, reumatologi, geriatri, anæstesi og radiologi.

Den kirurgiske del af skadestuernes arbejde udføres af læger fra ortopædkirurgisk afdeling, og en af de største opgaver er behandlingen af knoglebrud, dels med gips, skinner og korset og dels ved hjælp af indoperering af skruer, skinner, stave mv.

Inden operationen laves ofte en artroskopi. Det er en kikkertundersøgelse af led fx knæ, ankel og skuldre. Artroskopet (kikkertrøret) viser leddets indre dele og giver lægen mulighed for at se afslåede stumper af brusk, menisk, korsbånd eller fx sideledbånd samt at foretage operative indgreb på leddet.

Antallet af patienter vokser på grund af det stigende antal ældre med slidgigt og knogleskørhed, ligesom den øgede sportsaktivitet medfører en stigende forekomst af skader.

Andre opgaver for ortopæder er operation af medfødte misdannelser samt visse skader på bevægeapparatet (børneortopædi) eller operation hvor man påopererer afhuggede lemmer.

Rygkirurgi indebærer operation af knoglebrud, rygdeformiteter såsom skæv rygsøjle (skoliose) samt sygdomme såsom diskusprolaps

Ortopæder kan også indoperere et kunstigt led, det kaldes en alloplastik, eller de kan operere patienter med leddegigt samt kræft i bevægeapparatet (tumorkirurgi).

Andre kirurgiske specialer

Kirurgi omfatter en række grenspecialer. Andre kirurgiske specialer er:

  • operation af hjerne og rygmarv (neurokirurgi)
  • plastik- og rekonstruktionskirurgi
  • øre-næse-hals kirurgi (Oto-rhino-laryngologi)
  • øjenkirurgi (Oftalmologi)
  • mave- og tarmsystem og bugens organer (Parenchymkirurgi)
  • lunger og hjerte (Thoraxkirurgi)
  • kvindens indre kønsorganer samt fødselshjælp (Gynækologi-obstetrik)
  • urinorganer samt mandlige kønsorganer (Urologi).

Der findes også underspecialer som fx børnekirurgi, håndkirurgi, transplantationskirurgi, replantationskirurgi eller mikrokirurgi, og flere af disse er overlappende, men fælles for dem er en meget lang uddannelse og et meget lille antal specialister i hele landet.

De kirurgiske specialer gør i stadig større omfang brug af behandling med lægemidler og benytter samme undersøgelsesteknik som de medicinske specialer, fx avancerede biokemiske undersøgelser.

Tilsvarende udføres inden for de medicinske specialer også mindre indgreb, fx ved gastroskopi. Derfor oprettes på flere større sygehuse centre med blandet kirurgisk og medicinsk personale, fx et hjertecenter med kirurgiske og medicinske hjertelæger.

Forskning

Eksperimentel kirurgi er en forskningsdisciplin, der undersøger effekter af kirurgiske indgreb. Forskerne arbejder desuden med forskellige organsystemers funktion under normale forhold og ved sygdomme, ligesom de udforsker nye kirurgiske behandlingsteknikker, fx teknologisk avanceret kirurgisk behandling.

Forskerne benytter dyreforsøg, cellekulturer og i stigende grad simulering af normale og sygelige processer ved anvendelse af computerteknologi. Simulering gør det muligt at reducere brug af dyreforsøg. Forskningen foregår på universiteter og universitetshospitaler.

Arbejdsplads

Ortopæder er ansat på ortopædiske afdelinger og skadestuer på alle centralsygehuse og privathospitaler. De kan også oprette egen virksomhed og privat praksis. Se mere om Hospitaler samt Læger, tandlæger og andre behandlere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kirurg39.342 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Ortopædkirurger er speciallæger. Hospitalsansatte kirurgers månedsløn ligger i niveauet 50-60.000 kr. En del har desuden privat praksis som ortopædkirurg.

Fremtidsmuligheder

Der er overordentlig stor mangel på speciallæger overalt i landet.

Mere uddannelse

Der er kurser på universiteterne, sygehusene, i lægeforeningerne og videnskabelige selskaber osv.

Læger kan videreuddanne sig til perfusionist. Perfusionister arbejder på hjertekirurgiske afdelinger og deltager i operationer, hvor man er nødt til at standse hjertets pumpefunktion.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Jesper Lindhardsen på 32 år er kandidat i medicin og i gang med sin speciallægeuddannelse på...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

De naturvidenskabelige fag har altid interesseret Claus, og med en bedstefar der var læge, blev...