En gruppe af kirurger står sammen og opererer en patient.
Job

Kirurg

En kirurg er en læge, der har specialiseret sig i at kunne operere.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, hospitaler, klinikker
Stillingsbetegnelser:
Kirurg, ortopædkirurg, ortopæd, speciallæge

Kirurger behandler sygdomme eller skader ved at operere patienter.  Det vil sige, at du skal have en stor viden om sygdomme og menneskets anatomi, altså hvordan kroppen er bygget op og de dele, den består af. Du skal have lyst til at arbejde med mennesker og være god til at kommunikere.

Kirurger arbejder både i det private og det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som kirurg skal du blandt andet undersøge patienter og finde ud af, hvad de fejler. I fagsprog hedder det at diagnosticere. Du vil skulle deltage i møder, hvor du sammen med kolleger beslutter, hvilken behandling der bedst kan hjælpe din patient.

Nogle kirurger er eksperter i at operere hænder, ryg eller fødder. Der findes også eksperter inden for fx idrætskirurgi, mikrokirurgi, kræftkirurgi eller traumekirurgi. Traumekirurgi kan være patienter, der er kommet slemt til skade, akut er blevet meget syge eller er alvorligt forbrændte efter en ulykke.

Andre opgaver som kirurg

Ind imellem operationer skal du løse administrative opgaver som at opdatere en patients journal. Der er også mulighed for, at du kan undervise eller være vejleder for dine kolleger. 

Specialer som kirurg

En kirurg kan fx specialisere sig i: 

 • Ortopædisk kirurgi (operation i knogler, led, muskler og sener).
 • Neurokirurgi (operation af hjerne og rygmarv).
 • Plastik- og rekonstruktionskirurgi.
 • Øre-næse-hals kirurgi.
 • Øjenkirurgi.
 • Thoraxkirurgi (lunger og hjerte).
 • Gynækologi-obstetrik (kvindens indre kønsorganer og fødselshjælp).
 • Urologi (urinorganer og mandlige kønsorganer).

 

Ortopædisk kirurgi

Ortopædisk kirurgi er det største speciale inden for kirurgi. En ortopædkirurg behandler skader i knogler, led, muskler og sener. Som ortopædkirurg kan du bl.a. arbejde på hospitalernes skadestuer. Her behandler du fx knoglebrud med gips, skinner eller korset eller ved at operere fx skruer og skinner ind. Inden en kirurg opererer fx et knæ eller en ankel, får patienten lavet en kikkertundersøgelse. Kikkertundersøgelsen giver kirurgen mulighed for at se leddets indre dele og vurdere, hvordan operationen skal foregå. 

Forskning

Kirurger har mulighed for at forske fx i nye måder at operere på ved hjælp af teknologi eller effekter af kirurgiske indgreb. Forskningen foregår på universiteter og universitetshospitaler. Resultatet af deres forskning deler kirurgerne ved at skrive videnskabelige artikler til tidsskrifter og holde oplæg på konferencer.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til kirurg tager 13-14 år afhængig af dit valg af specialisering. 

Uddannelsesvejen består af:

 1. En studentereksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidat
 4. En 1-årig klinisk basisuddannelse
 5. Uddannelsen til speciallæge.

 

Her kan du læse om:

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kirurg---

Kilde: Danmarks Statistik.

Kirurger, der er ansat på et hospital, har en månedsløn på omkring 50-60.000 kr. 

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Interview

interview med ortopædkirurg

Jesper Lindhardsen er kandidat i medicin og i gang med sin speciallægeuddannelse på Gentofte Hospital.

Læs interviewet med Jesper, der er kirurg

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for kiruger er:

 • Hospitaler: Du kan arbejde på offentlige sygehuse og privathospitaler.
 • Egen praksis: Som kirurg kan du arbejde som speciallæge med egen praksis.
 • Internationale projekter: Nogle kirurger arbejder i udlandet med bistandsprojekter eller katastrofehjælp.

Erhvervsområde og branche

Kirurgi hører til det erhvervsområde, der hedder sundhed, omsorg og personlig pleje. Erhvervsområdet består af flere brancher, hvor kirurger typisk arbejder i hospitalsbranchen og branchen for praktiserende læger og tandlæger.

Mere uddannelse

Der er kurser på universiteterne, sygehusene, i lægeforeningerne og videnskabelige selskaber osv.

Læger kan videreuddanne sig til perfusionist. En perfusionist passer hjertelungemaskinen under de hjerteoperationer, hvor man er nødt til at standse patientens hjerte.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Jobkompasset
Jobkompasset

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.