En læge står og ser på et scannings-resultat
Job

Læge (job)

Som læge undersøger og behandler du mennesker for sygdomme. Du kan arbejde flere steder fx på hospitaler, sygehuse eller have din egen klinik.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Hospitaler, Klinikker
Stillingsbetegnelser:
Basislæge, Reservelæge, 1. Reservelæge, Arbejdsmediciner, Retsmediciner, Lægekonsulent

Læger har forskellige muligheder for at specialisere sig fx som børnelæge, gynækolog eller øjenlæge.

Dit arbejde består bl.a. i at rådgive patienten om behandlingen, om brug og dosering af medicin og eventuelle risici.

Læger arbejder især på hospitaler eller i en lægeklinik.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Når du har bestået den afsluttende eksamen i medicin på universitet, og du har afgivet lægeløftet, må du kalde dig læge. Lægeløftet beskriver en læges opgave og de grænser, lægen ikke må overskride.

Sådan lyder lægeløftet (læger.dk) 

Som læge vil du ofte skulle arbejde sammen med andet sundhedspersonale, når du behandler en patient. Sundhedspersonale er fx sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer. Arbejdet varierer alt efter, hvilket område du arbejder inden for.

Reservelæger

De læger, der er i gang med at uddanne sig eller er uden speciale, kaldes reservelæger. Reservelæger undersøger patienter, stiller diagnoser, behandler sygdomme og deltager i det daglige arbejde på hospitaler, sygehuse, ambulatorier mv.

Nogle læger har dog ikke direkte med behandling af patienter at gøre. Det gælder fx arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Samfundsmedicinere ansættes i Sundhedsstyrelsen, i Kriminalforsorgen, ved institutioner for revalidering eller for misbrugere af alkohol, narkotika osv.

Speciallæger

Speciallæger er læger, der har uddannet sig inden for et speciale i løbet af deres tid som reservelæge. Speciallæger kan bl.a. arbejde som afdelingslæge eller overlæge på et hospital, hvor de undersøger og behandler patienter med sygdomme inden for deres specialeområde. 

En læge kan fx specialisere sig som:

 • Arbejdsmediciner (sygdomme der skyldes arbejdsmiljø)
 • Børnelæge
 • Gynækolog (kvindesygdomme og fødselshjælp)
 • Kirurg
 • Læge på en akutafdeling (akut medicin)
 • Onkolog (kræftsygdomme)
 • Psykiater (sindssygdomme hos voksne)
 • Retsmediciner (undersøger ofre for forbrydelser)
 • Samfundsmediciner (sammenhængen mellem samfund og befolkningens sundhedstilstand)
 • Øre-, næse-hals-læge. 
   

Praktiserende læger

Din egen læge er det, der hedder praktiserende læge, der også er et speciale. En praktiserende læge er selvstændig erhvervsdrivende med egen virksomhed og ofte den, som patienterne møder først, når de har brug for lægehjælp. 

Læs mere om at være praktiserende læge i vores jobartikel

Andre jobmuligheder som læge

Som læge har du mulighed for at arbejde i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med bistandsprojekter eller katastrofehjælp. Inden for det danske rigsfællesskab kan du søge job i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Du kan også søge administrative stillinger som konsulent i sundhedssektoren eller arbejde med undervisning og forskning på fx universiteter. 

Uddannelsesvej

Uddannelsen til læge tager 13-14 år afhængig af dit valg af speciale. Når du har bestået din kandidat, skal du fortsætte med en klinisk basisuddannelse og derefter vælge og læse et speciale.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En studentereksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse
 4. En 1-årig klinisk basisuddannelse
 5. Uddannelsen til speciallæge.

Her kan du læse om:

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Almindeligt lægearbejde55.625 kr.41.619 kr.41.393 kr.

Kilde: Danmarks Statistik.

Gennemsnitslønnen dækker ansatte kandidater i medicin. Færdiguddannede speciallægers løn er højere. Praktiserende lægers indtjening afhænger af, hvor mange patienter de har.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Interview

interview med speciallæge i geriatri

Da Lillian var fire år gammel, sendte hendes far en kupon ind til en konkurrence i hendes navn, hvor hun vandt Politikens Lægebog. Så var Lillians skæbne lagt.

Mød Lillian, der er speciallæge i geriatri (behandling af ældre patienter)

Flere interview

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for læger er:

 • Sygehuse
 • Hospitaler
 • Private klinikker
 • I forsvaret
 • Medicinalindustrien
 • Kommuner.

Mere uddannelse

Når du er uddannet læge, har du flere muligheder for at læse videre. Der findes fx kurser på universiteterne, sygehusene og i lægeforeningerne. 

Perfusionist

Én mulighed er at videreuddanne dig til perfusionist. En perfusionist arbejder på hjertekirurgisk afdeling, og deltager bl.a. i operationer for at passe og styre en hjertelungemaskine.

Læs om uddannelsen på schoolofperfusion.au.dk (engelsk)

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.