Læge på arbejde
Job

Læge (job)

En læge undersøger og behandler mennesker for sygdomme. Du vejleder også dine patienter om sundhed og hjælper dem til bedre helbred.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Hospitaler, Klinikker
Stillingsbetegnelser:
Basislæge, Reservelæge

Som læge har du mange muligheder. Du kan specialisere dig i arbejde med forskellige patientgrupper, sygdomme og behandlingsformer.

Du har bred viden om medicin, menneskekroppen og de sygdomme, der kan påvirke den. Du ved, hvordan du behandler og forebygger sygdom.

Læger arbejder på sygehuse og hospitaler eller i klinikker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som læge er din primære opgave at finde ud af, hvad patienter fejler og give dem den rette behandling.

Diagnosticering

Når du møder nye patienter, lytter du til deres sygehistorie og symptomer og undersøger dem for at stille en diagnose. Fx kan du se og mærke efter tegn på sygdom, måle blodtryk og lytte til hjerte og lunger. Du vurderer også, om det er nødvendigt med laboratorietest af fx blod- eller urinprøver, røntgenbilleder eller scanninger.

Behandling

Når du har stillet diagnosen, vælger du den bedste behandling til patienten. Ofte indgår medicin, men den kan også inkludere specialiserede behandlinger som fx operationer. Du informerer patienten og pårørende om forløbet og rådgiver dem om, hvad de selv kan gøre for at få det bedre og forebygge sygdom.

Opfølgning

Du overvåger, om behandlingen virker gennem prøvesvar og samtaler med patienten, enten mens patienten er indlagt eller ved konsultationer.

Arbejdsopgaver

Som læge er dine typiske arbejdsopgaver, at du:

 • Har samtaler med patienter, bl.a. om svære livssituationer
 • Undersøger patienters helbred
 • Tolker svar på prøver og undersøgelser, fx røntgen og scanning
 • Finder ud af, hvad patienter fejler og stiller diagnoser
 • Vejleder patienter om behandling og forebyggelse
 • Ordinerer medicin, sikrer korrekt brug og dosis og vejleder patienten om virkning og bivirkninger
 • Tager imod akutte patienter med pludseligt opstået sygdom og mindre skader
 • Skriver patientjournaler
 • Samarbejder med andre læger og sundhedsfaglige

Karriereveje

Eksempler på karriereveje, du kan have som læge:

 • Speciallæge: Efter din uddannelse kan du videreuddanne dig til speciallæge. Du kan fx specialisere dig i kirurgi, forskellige medicinske sygdomme eller blive psykiater eller praktiserende læge. Læs mere i jobartiklen Speciallæge
 • Forsker og underviser: Du kan tage en forskeruddannelse og arbejde med forskning, fx i lægemiddelindustrien eller på universiteter, hvor du også kan undervise.
 • Militærlæge: Du undersøger og behandler værnepligtige og kan også rådgive Forsvarets myndigheder.
 • Overlæge: Når du er uddannet speciallæge, kan du blive overlæge i en klinik eller afdeling. Her har du ansvar for ledelse af de ansatte og for behandlingen af jeres patienter.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for læger er:

 • Sygehuse og hospitaler
 • Privat klinik eller lægepraksis
 • Medicinalindustrien
 • Forsvaret
 • Universiteter

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til læge bygger oven på uddannelsen i medicin.

Uddannelsesvejen til læge er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i medicin
 • En kandidatuddannelse i medicin
 • En 1-årig klinisk basisuddannelse

Læs om:

 

Mere uddannelse

Når du er uddannet læge og har taget den kliniske basisuddannelse, kan du tage en uddannelse til speciallæge inden for et af mere end 30 forskellige specialer.

Få mere at vide

Autorisation og regler

For at arbejde som læge skal du have en autorisation. Du kan søge autorisation, når du har afsluttet den 1-årige kliniske basisuddannelse. Det kan du læse mere om i autorisationsloven:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Nr. 122 af 24. januar 2023 (retsinformation.dk)

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.