Job

Neurofysiologiassistent (job)

Som neurofysiologiassistent undersøger du menneskers hjerne, nerver og muskler ved hjælp af teknisk måleudstyr.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Laboratorier
Stillingsbetegnelser:
Neurofysiologiassistent

Dine målinger bruges til at afgøre, om en patient har hjerne- og nerveskader, fx sygdomme som epilepsi, hjerneblødning og sklerose.

I hverdagen møder du børn og voksne, som er blevet sendt til undersøgelse hos dig, og du videregiver resultatet af dine undersøgelser til lægen.

Neurofysiologiassistenter arbejder typisk på på sygehuse og hospitaler, private klinikker eller i laboratorier.

Foto: GettyImages

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Dit job er at undersøge patienter, som er ramt af forstyrrelser eller skader i deres hjerne eller nervesystem.

Neurofysiologiske undersøgelser

Du bruger højteknologisk udstyr, der kan:

 • Måle hjernens elektriske aktivitet (EEG)
 • Måle og analysere den elektriske aktivitet i nerver og muskler (ENG og EP)

Som neurofysiologiassistent har du både et indgående kendskab til det teknologiske måleudstyr og en viden om, hvordan menneskets hjerne og nervesystem fungerer. Udover at foretage de tekniske undersøgelser kan du aflæse og tolke resultatet og beskrive det for bl.a. lægen.

Lægen bruger dine måleresultater til at stille en diagnose.

Patientkontakt

I dit daglige arbejde modtager og undersøger du patienter og taler med dem om deres symptomer. Både børn og voksne kan opleve problemer med nervesystemets funktion. Du kan også også modtage patienter, der indlægges akut på hospitalet eller er bevidstløse, og som du undersøger i samarbejde med andet personale på hospitalet.

Som neurofysiologiassistent vil du skulle forholde dig til forskellige patienters behov for information, forståelse og omsorg i forbindelse med undersøgelsen.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en neurofysiologiassistent er:

 • Planlægge og udføre neurofysiologiske undersøgelser
 • Modtage patienthenvisninger, indkalde patienter og fordele patienter til undersøgelser
 • Beskrive og dokumentere resultater af undersøgelser
 • Overvåge patienter med måleudstyr under en operation
 • Undersøge patienter for søvnforstyrrelser mens de sover
 • Samarbejde og kommunikere med patienter og pårørende samt med andre faggrupper i sundhedsvæsenet
 • Sikre at udstyr og hjælpemidler er vedligeholdt og hygiejnisk i brug

Karriereveje

Eksempler på karriereveje som neurofysiologiassistent:

 • Ansat på neurologisk eller neurofysiologisk afdeling på et hospital eller klinik, der foretager neurofysiologiske målinger
 • Deltage i forsknings- og udviklingsprojekter med andre neurofysiologiassistenter, læger mv. 

Arbejdssteder

Her er de typiske arbejdssteder for neurofysiologiassistenter:

 • Hospitaler
 • Private klinikker
 • Laboratorier
 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Neurofysiologiassistent35.069 kr.31.978 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede neurofysiologiassistenter, der er ansat i stillinger med andre titler.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til neurofysiologiassistent er et speciale på erhvervsuddannelsen hospitalsteknisk assistent. Uddannelsen tager 3 år.

Læs om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som hospitalsteknisk assistent har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som neurofysiologiassistent tage AMU-kurser inden for dit område. Se en oversigt over AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Her kan du læse mere om jobbet som neurofysiologiassistent: Fag og Arbejde (FOA)

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.