job og arbejdsmarkedet i Danmark

Teknisk sundhedsarbejde

Jo mere teknisk avanceret sygdomsbehandling bliver, jo flere arbejder med udvikling og anvendelse af teknisk udstyr i behandlingen.

Audiologiassistenter, ørepropteknikere, optikere, bandagister og ortopædiskomagere arbejder med hjælpemidler til afhjælpning af nedsat førlighed eller tab af sanser.

Neurofysiologer, radiografer og hospitalsfysikere betjener teknisk udstyr i forbindelse med diagnosticering og behandling af sygdomme.

De fleste job findes på arbejdspladser i sundhedsvæsnet, men en stigende andel findes desuden i virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.