amu i det audiologiske og neurofysiologiske område
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Det audiologiske og neurofysiologiske område

Områdets kurser giver kompetencer til at undersøge patienter, anvende måleteknisk udstyr og formidle undersøgelsesresultater inden for de audiologiske og neurofysiologiske specialer.

Fakta

Navn:
Det audiologiske og neurofysiologiske område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274

Som audiologiassistent lærer du at udføre flere typer af audiologiske målinger, og du får indgående viden om indstilling af høreapparater. Som neurofysiologiassistent lærer du at foretage EEG-undersøgelser til måling af hjernebølger og nerveledningsfunktioner. Uanset speciale lærer du ikke mindst at rådgive og instruere patienter.

Kurserne henvender sig især til hospitalstekniske assistenter, audiologer, audiologopæder, men også til andet sundhedspersonale ansat på audiologiske og neurofysiologiske afdelinger på hospitaler og i private klinikker. Du kan også være ansat i en virksomhed, der producerer høreapparater og audiometrisk udstyr.

Se alle AMU-kurser inden for området Audiologi og neurofysiologi på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Det audiologiske og neurofysiologiske område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Den audiologisk faglige kompetence
  • Den høreapparattekniske fagkompetence
  • Den neurofysiologiske kompetence
  • Kommunikation, samarbejde og vejledning

Kurserne inden for det audiologiske og neurofysiologiske område udbydes af Syddansk Erhvervsskole.

Værd at vide

Det audiologiske og neurofysiologiske område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Det audiologiske og neurofysiologiske område er en fælles kompetencebeskrivelse under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Gå til FEVU. Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information