Kursus

Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser

På kurset lærer du at udvælge strategier for diagnostik og behandling på baggrund af elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser.

Fakta

Navn:
Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274
Fagkode:
47684-

Målgruppe

Audiologiassistenter og andre med tilsvarende kompetencer

Mål

Deltageren kan vælge den relevante strategi for diagnostik og behandling på baggrund af elektrofysiologiske undersøgelser, primært baseret på metoderne: ASSR (auditory steady state response), ABR (auditory brain stem responce) og cochleografi.Deltageren kan vælge den relevante strategi for vestibulære undersøgelser herunder VNG (videonystagmografi) og VEMP (vestibular evoked myogenic potential). Deltageren kan optimere og kvalitetssikre maskeringsmetoden. Deltageren kan kommunikere med patienter og deres pårørende om diagnostik og behand-ling på en etisk og respektfuld måde.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddnanelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har bestået uddnanelsesmålene.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser