Kursus

Undersøgelse af epilepsianfald i praksis

Deltageren kan efter kurset foretage kontinuerlig måling ved epilepsianfald samt beskrive og vurdere anfaldsfænomener m.h.p. diagnosticering af epilepsi og andre anfaldstyper på baggrund af nyeste viden.

Fakta

Navn:
Undersøgelse af epilepsianfald i praksis
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274
Fagkode:
47686-

Målgruppe

Neurofysiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål

Deltageren kan efter kurset, ud fra henvisningen og samtalen med patienten, vurdere be-hovet for brug af ekstra elektroder, samt montering og placering af disse og beskrive resultatet heraf. Deltageren kan foretage kontinuerlig måling i forbindelse med epilepsianfald samt beskrive og vurdere anfalds semiologi, hvormed de medvirker til en mere sikker diagnosticering på baggrund af nyeste viden.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering haropnået målene for uddannelsen

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser