Kursus

Vejledning om specialbehandling af høretab

På kurset lærer du at vejlede om benforankrede høreapparater, cochlear implant og høre-tekniske hjælpemidler.

Fakta

Navn:
Vejledning om specialbehandling af høretab
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274
Fagkode:
47396-

Målgruppe

Målgruppen er audiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål

Deltageren kan vejlede patienter om mulig specialbehandling af høretab på baggrund af viden om benforankret høreapparat, cochlear implant samt høretekniske hjælpemidler (te-leslynge, FM, bluetooth).

Varighed

1 dag

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle