Kursus

Verifikation af høreapparatmålinger

På kurset lærer du at anvende objektive målemetoder og verificere høreapparattilpasning og at tilpasse frekvensrespons og kompression.

Fakta

Navn:
Verifikation af høreapparatmålinger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274
Fagkode:
47395-

Målgruppe

Målgruppen er audiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål

Deltageren kan anvende relevante objektive målemetoder, herunder REM (real ear meas-surement) og RECD (real ear to coupler difference) til at finde lydtrykket ved trommehinden. Deltageren kan anvende disse data som grundlag for verfication af høreapparattilpasningen mod et forventet target. Deltageren kan selvstændigt via høreapparatets programmerings-software tilpasse høre-apparatets frekvensrespons og kompression på baggrund af viden om forstærkningsratio-naler.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnår uddannelsens mål.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser