Kursus

Teknikker til undersøgelse af neuropatier

Deltageren kan på baggrund af nyeste viden tilrettelægge og udføre den mest effektive undersøgelse af perifere sensoriske og motoriske nerver og undersøge for de særlige "small fibre" neuropatier i det perifere nervesystem.

Fakta

Navn:
Teknikker til undersøgelse af neuropatier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2274
Fagkode:
47687-

Målgruppe

Neurofysiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål

På baggrund af nyeste viden om teknikker til undersøgelse af perifere sensoriske og moto-riske nerver kan deltageren tilrettelægge og udføre den mest effektive undersøgelsesteknik mhp. efterfølgende diagnosticering og behandling af perifere neuropatier. Deltageren kan endvidere på baggrund af nyeste viden om undersøgelse af den autonome nervefunktion (med bla. sved-måling) samt termo-testning af varme-kulde sansen undersø-ge for de særlige "small fibre" neuropatier i det perifere nervesystem.

Varighed

1 dag

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster typisk 124 - 186 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser