Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Her finder du fælles kompetencebeskrivelser for de uddannelser, der hører under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

På uddannelserne beskæftiger man sig med mennesker: Børn og unge, voksne og ældre – inden for pædagogik, omsorg og pleje.