amu i arbejde på klubområdet og i kulturhuse
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

Under arbejde i klubområdet og i kulturhuse kan du tage grundlæggende kurser i klubarbejde, brugerindflydelse i pædagogisk praksis og multimedier i pædagogisk arbejde.

Fakta

Navn:
Arbejde på klubområdet og i kulturhuse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2726

Kurserne henvender sig til dig, der har interesse for interkulturel pædagogik og fremtidens klubarbejde.

Se alle AMU-kurser inden for Arbejde på klubområdet og i kulturhuse på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse omfatter kurser inden for emnerne:

  • Arbejdet i kulturhuse
  • Igangsættelse af aktiviteter med og for større børn og unge
  • Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet
  • Medvirke til større børns og unges udvikling
  • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse ift. større børn og unge

Kurserne udbydes typisk af professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler over hele landet.

Værd at vide

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Opsporing af selvskadende adfærd
Interkulturel pædagogik
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Teater og drama i pædagogisk arbejde
Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
Børn og seksualitet
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Almen fødevarehygiejne
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Unge i udsatte positioner
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Medvirken ved medicinadministration
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information