Kursus

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en ressourcefokuseret tilgang i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i den ressourcefokuserede tilgangs betydning for barnets, den unges og voksnes trivsel og udvikling og ressourcefokuseret arbejde som begreb. Du lærer at se bag om adfærden, at være opmærksom på din egen rolle og øge din forståelse for den enkelte.

Fakta

Navn:
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
49774-

-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. Medarbejderne kan eksempelvis være omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere og familieplejere, der arbejder i specialområdet eller dagtilbuds- og skole/fritidsområdet.

Mål

Deltageren:- kan anvende en ressourcefokuseret tilgang i det pædagogiske arbejde med henblik på at fremme trivsel, udvikling og livskompetencer i mødet med børn, unge og voksne. - har faglig viden om ressourcefokuserede metoder og kan anvende disse i samarbejde med barnet, den unge og voksne. - kan identificere ressourcer og styrkesider hos barnet, den unge og voksne - også i udfordrende situationer og hos personer, der har det svært, og på denne baggrund inddrage målgruppen i udvikling af nye handlemuligheder. - kan reflektere over egne holdningers betydning for synet på barnets eller borgerens kompetencer og handlemuligheder. Deltageren kan i samarbejde med kollegaer styrke og begrunde ressourcefokuserede indsatser.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.