Kursus

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

Uddannelsen giver dig viden om digitale læreprocesser således at du er i stand til at arbejde didaktisk med brugen af digitale medier i pædagogisk sammenhæng. Ligeledes får du også kompetencer til at vurdere nuværende og kommende digitale mediers betydning for pædagogik samt være i stand til at forstå og udføre digitalt samarbejde med både kollegaer, forældre, brugere m.fl.

Fakta

Navn:
Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 9,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
48431-

-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der har en uddannelse som pædagogisk assistent og som arbejder i en pædagogisk kontekst med børn, unge eller voksne inden for almen- eller specialområdet. Det anbefales at deltagerne på forhånd har gjort sig visse praktiske og/eller teoretiske erfaringer med brug af digitale medier i en pædagogisk kontekst.

Mål

1. Deltageren kan handle på en stigende digitalisering af det pædagogiske område, ved, igennem anvendelse af viden om digitale læreprocesser, aktivt at imødekomme denne udvikling, det både være sig inden for pædagogiske aktiviteter samt opgaver af mere pædagogisk-administrativ karakter såsom digital kommunikation, dokumentation, test og registrering. 2. Deltageren kan med baggrund i viden om digitale mediers betydning for sproglig udvikling, sociale kompetencer, inklusionsprocesser, brugerinddragelse og selvbestemmelse lave et didaktisk design, der målretter sig den pædagogiske målgruppe, der arbejdes med. 3. Deltageren kan igennem erhvervelsen af analytiske kompetencer være i stand til vurdere nye digitale mediers muligheder i, og betydning for, det pædagogiske arbejde. 4. Deltageren kan planlægge og udføre innovative og kreative digitale løsninger i det pædagogiske arbejde, samt vurdere hvornår det er gavnligt at anvende digitale medier og digitale teknologier hertil. 5. Deltageren kan med baggrund i viden om samarbejdsprocesser omkring digitale medier samt digitale kommunikationsformer være i stand til at videreformidle, kompetenceudvikle og samarbejde med kollegaer, forældre, pårørende, brugere og andre interessenter i brugen af digitale medier og digitale redskaber.

Varighed

Uddannelsens varighed er 9,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.