Kursus

Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

I uddannelsen lærer du at medvirke i forskellige pædagogiske indsatser målrettet borgeren med funktionsnedsættelser.Du lærer at samarbejde med andre faggrupper i indsatserne, og har kendskab til dokumentationspligten i samarbejdet om og med borgeren.

Fakta

Navn:
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
22032-

-

Målgruppe

Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Mål

Deltageren:- har kendskab til forskellige pædagogiske tilgange og kan anvende dem i samarbejdet med borgeren.- kan medvirke i forskellige pædagogiske indsatser og understøtte den enkelte borger i mestringen af eget liv.- har forståelse for det tværfaglige samarbejde, og forstår egen rolle og kompetence i jobbet samt evner at samarbejde på tværs af fagligheder.- har kendskab til dokumentationspligt og kan anvende relevante redskaber i udførelse af dokumentationspligten.

Varighed

Varigheden er 2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.