Kursus

Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

Efter uddannelsen kan du anvende hverdagens oplevelser og aktiviteter på en læringsfremmende måde sammen med et anbragt barn eller en ung. Uddannelsen giver dig indblik i betydningen af en ressourcefokuseret og meningsfuld tilgang til barnets udvikling og læring.Du inspireres til, på varierede måder, at formidle viden fra hverdagen, der styrker barnets forståelse af historie, kultur og natur.

Fakta

Navn:
Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
22055-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med anbragte børn eller unge inden for børne¿ og ungeområdet og det socialpædagogiske område. Det kan være fx være familieplejere, pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Mål

Deltageren kan:- identificere og anvende det anbragte barns/den unges styrker og ressourcer i samarbejdet med barnet/den unge.- understøtte det anbragte barns/den unges læring igennem en ressourcefokuseret inddragelse i hverdagssituationer.- tilrettelægge og gennemføre aktiviteter i hverdagen på anbringelsesstedet/i plejefamilien med henblik på at styrke barnets/den unges læring.- planlægge og gennemføre varierede meningsfulde aktiviteter, der støtter det anbragte barns/den unges deltagelse og læring uden for skolen.- understøtte barnet/den unge i daglige gøremål, så barnet/den unge opnår kompetencer til at selvstændigt at udføre de daglige gøremål.- understøtte barnets/den unges tilegnelse af almen viden gennem oplevelser, fortællinger og udforskning af verden, hvad angår kultur, historie og natur/miljø

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.