Kursus

Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.

I uddannelsen lærer du om forskellige funktionsnedsættelser som borgerne i det specialiserede socialområde kan have. Du lærer at samarbejde med borgeren, sådan at han eller hun kan få størst mulig trivsel i sit liv.

Fakta

Navn:
Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varighed er 2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
22040-

-

Målgruppe

Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Mål

Deltageren:- får kendskab til det specialiserede socialområde samt specialområdets målgrupper.- tilegner sig viden om forskellige funktionsnedsættelser og kan anvende denne viden i det daglige samarbejde med borgerne.- kan medvirke til at støtte borgerne i at opnå bedst mulig trivsel- kender de gældende love og regler og kan handle i overensstemmelse hermed, ud fra eget ansvars- og kompetence område.- kan handle ud fra gældende lovgivning i forhold til magtanvendelse og kan medvirke til den efterfølgende indberetning.

Varighed

Varighed er 2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.