Kursus

Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Ved at deltage i denne uddannelse opnår du kompetencer til at kunne observere på ændringer i sundhedstilstand hos en borger med funktionsnedsættelse.Du lærer om metoder til netværkssamarbejde omkring borgeren samt hvordan du sammen med andre faggrupper kan medvirke til dokumentation om borgerens udvikling.

Fakta

Navn:
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
22041-

-

Målgruppe

Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Mål

Deltageren:kan medvirke til at observere borgernes almene sundhedstilstand, reagere på ændringer og sammen med borgeren medvirke til at dokumentere disse.kender til og kan navigere i en kombineret sundhedsfaglig og socialfaglig tilgang i samarbejdet med borgerenkan indgå i netværkssamarbejde omkring borgeren, for at sikre dennes sundhed og trivsel bedst muligt.kender egen rolle og kompetence i jobbet og kan medvirke til dokumentation i nødvendigt omfang.

Varighed

Varigheden er 2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.