amu i patientrelateret service på sygehusene
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Patientrelateret service på sygehusene

Kurserne inden for patientrelateret service på sygehusene omhandler fx patienttransport og løft, almen fødevarehygiejne samt kontakt med forskellige typer patienter.

Fakta

Navn:
Patientrelateret service på sygehusene
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2688

Du kan dygtiggøre dig inden for områder som fysisk og psykisk patientpleje og genoptræning af hjerneskadede.

Kurserne henvender sig til portører og serviceassistenter på hospitalerne.

Se alle AMU-kurser inden for området Patientrelateret service på sygehusene på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Patientrelateret service på sygehusene omfatter kurser inden for emnerne:

  • Ledelse af patientrelateret service
  • Service i patientarbejdet
  • Tværfagligt samarbejde på sygehusene
  • Vejledning til patienter og pårørende

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler og AMU-centre.

Værd at vide

Patientrelateret service på sygehusene omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Patientrelateret service på sygehusene er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Patienttransport og forflytning mv.
Digitale kompetencer til online undervisning
Patienter med demens på somatisk sygehus
Voksenhandicap og demens
Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning
Sansestimulation i hverdagen
Personer med demens, sygdomskendskab; basis
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Vejledning i forflytning
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Samarbejde i grupper i virksomheden
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Etablering af teams
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Samarbejde i teams
Grundlæggende konflikthåndtering
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information