amu i sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Områdets kurser giver dig kompetencer til at arbejde med sundhed og sygepleje på regionale eller private sygehuse, men også i sundhedshuse, akutklinikker, almen praksis, hospicer, psykiatriske institutioner m.fl.

Fakta

Navn:
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272

Du kan beskæftige dig med behandling af såvel medicinske, kirurgiske som  psykiatriske patienter.

Du lærer at gå i dialog med patienter og pårørende og at koordinere opgaver med andet personale i sundshedsvæsenet. Bl.a. kan du have fokus på forebyggende arbejde eller på, hvordan patienten sikres et sammenhængende forløb i forbindelse med indlæggelse og behandling.

Kurserne henvender sig især til social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere, men fx kan kurser i sterilarbejde tages af ufaglærte.

Se alle AMU-kurser inden for området Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet omfatter kurser inden for emnerne:

  • Sundheds- og sygeplejefaglige kompetencer
  • Relationelle, kommunikative og pædagogiske kompetencer
  • Kvalitet, dokumentation og patientsikkerhed
  • Organisations- og samarbejdskompetencer i sundhedsvæsenet
  • Medarbejderen og arbejdspladsen
  • Sterilproduktion på sygehusene

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø
Simulation som pædagogisk metode
Digitale kompetencer til online undervisning
Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden
Samarbejde med pårørende
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Voksenhandicap og demens
Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning
Sansestimulation i hverdagen
Personer med demens, sygdomskendskab; basis
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Rehabilitering som arbejdsform
Medvirken til rehabilitering
Selvstændigt arbejde med rehabilitering
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Neurorehabilitering af senhjerneskadede
Sårpleje, medvirken ved sårpleje
Vejledning i forflytning
Opsporing af selvskadende adfærd
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Personer med demens, sygdomskendskab
Pleje og behandling af diabetikere
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Støtte ved selvskadende adfærd
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
Praktik for F/I
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kontaktperson i omsorg og sygepleje
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Samarbejde med pårørende
Assistenten i det tværgående samarbejde
Samarbejde i grupper i virksomheden
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
Injektion af medicin
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Medicinadministration
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Borgere med multisygdomme
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Samarbejde i teams
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information