Kursus

Simulation som pædagogisk metode

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere simulation som pædagogisk metode. Du lærer at udvælge praksisnære situationer, hvor anvendelsen af simulation som pædagogisk metode bidrager til elevernes refleksion og læring. Endvidere kan du stilladsere elevernes læring i det 3. læringsrum.

Fakta

Navn:
Simulation som pædagogisk metode
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
20952-

-

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen som oplæringsvejleder eller tilsvarende efteruddannelse, samt erfaring med oplæring af elever i praksis. Sekundært medarbejdere, der kan få berøring med simulation i praksis indenfor det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Mål

Deltageren kan:- anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.- identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.- ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.- anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.- med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.- identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.- bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.