Kursus

Voksenhandicap og demens

Gennem uddannelsesforløbet opnår du viden om symptomer for demens hos mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, samt kan reflektere over og handle på deres betydning for borgerens hverdagsliv. Du lærer at dokumentere og iagttage ændring i borgers funktionsniveau samt håndtere betydning heraf for borgerens hverdagsliv, med fokus på at borgeren kan leve et værdigt liv og et liv med ret til selvbestemmelse.

Fakta

Navn:
Voksenhandicap og demens
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
22038-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til medarbejdere på bo- og beskæftigelsestilbud med kortere eller længere erfaring på det specialiserede voksenområde.Medarbejderne kan derfor være omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der arbejder på bo- og beskæftigelsestilbud, herunder bostøtte, med voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der får demens.

Mål

Deltageren kan:- identificere, reagere på, understøtte og varetage pleje og omsorg af mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og demens.- iagttage og dokumentere ændringer i borgers funktionsniveau samt reflektere over betydning heraf for borgerens hverdagsliv.- med afsæt i borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse arbejde etisk med, reflektere over og handle ud fra sundheds- og trivselsfremmende indsatser.- på baggrund af den gældende lovgivning, herunder regler om magtanvendelser og omsorgspligt, sikre borger en værdig pleje og omsorg.

Varighed

Varigheden er 3 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.