Kursus

Klinisk observation, refleksion og handling

Efter uddannelsen kan du foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge, på baggrund af øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. Du kan kompetent anvende fagligt argumentation og fagsprog.

Fakta

Navn:
Klinisk observation, refleksion og handling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 20 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2272
Fagkode:
47733-

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat på sygehuse, sekundært social- og sundhedsassistenter ansat i ældreplejen. Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "Medicinadministration".

Mål

Deltageren kan foretage systematisk klinisk observation i forhold til patientnære sygeplejeopgaver, på baggrund af viden om anatomi og fysiologi, patologi, behandling og blodprøver. Herunder kan deltageren observere komplekse sammenhænge mellem fysiske, psykiske og sociale ændringer og symptomer hos patienten.Deltageren kan fagligt reflektere over kliniske observationer, koble disse sammen med teoretisk viden, identificere afvigelser og udlede samt fagligt begrunde hensigtsmæssige sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde.Deltageren kan videregive kliniske observationer til relevante samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med stuegang, ligesom deltageren kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i henhold til gældende retningslinier.Deltageren kan indgå i sygeplejefaglig drøftelse med interne og eksterne samarbejdspartnere på baggrund af viden om evidensbaseret sygepleje og klinsike retningslinier. Deltageren kan i den forbindelse kompetent anvende faglig refleksion, faglig argumentation og fagterminologi.Desuden kan deltageren selvstændigt planlægge og gennemføre information og formidling ved og under indlæggelsen og i forbindelse med udskrivelsen.

Varighed

Uddannelsens varighed er 20 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser